Østre Bolæren kan bli flyktningmottak

UDI vurderer alt fra industrilokaler til nedlagte forlegninger i jakten på egnede asylmottak.

Østre Bolæren

På Østre Bolæren er det 260 soveplasser og matsal. Utfordringen er transporten til og fra land.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Med lys og lykte leter fylkesmannen i Vestfold, UDI og kommunene etter mulige steder å opprette akutt innkvartering av flyktninger.

Fredag var folk fra UDI, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Nøtterøy kommune, Røde Kors, Sameiet Bolæren og Fylkesmannen på befaring på Østre Bolæren.

Øya utenfor Nøtterøy er nemlig én mulighet.

– Men det byr på utfordringer, sier fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser som var med på befaring på fredag.

– Det er et flott anlegg med forlegning, matsal og idrettshall. Men det har sin begrensning også, fortsetter han.

Utfordringer

Saltvann skaper den tunge logistikken. Fordi Østre Bolæren er en øy, trekker Kaiser blant annet frem tilgang på legehjelp som en utfordring.

Han sier at erfaringen fra Brunstad tilsier at det er viktig å få på plass en tilstrekkelig legehjelp. Dessuten er øya isolert og det gir liten bevegelsesfrihet for dem som er der.

Må ha rutetilbud

Assisterende rådmann i Nøtterøy kommune Per Ole Bing-Jacobsen ser det å kunne komme seg til og fra øya som helt essensielt.

– Her må man se for seg et kontinuerlig rutetilbud til og fra øya, sier Bing-Jacobsen.

Østre Bolæren

På øya er det få gjenstander igjen fra tiden som forsvarsøy. Slik så det ut kort tid etter at øya ble åpnet for allmennheten.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Ved årsskiftet tar Nøtterøy over som eier av Østre Bolæren. Et mottak må i så fall etableres med kommunen. Det mulige samarbeidet skal politikerne i kommunen vurdere på formannskapsmøtet den 25. november.

Blir det et ja mener Bing-Jacobsen det kan bli aktuelt at en privat aktør drifter stedet gjennom en avtale med kommunen. Og så er det økonomi.

– Kommunen vil få en del oppgaver som koster penger, så må vi se på kommunens rolle som utleier, sier Bing-Jacobsen.

260 sengeplasser

Som utleier har kommunen 260 sengeplasser å tilby i bygningene på Østre Bolæren.
Ved behov kan det også settes opp senger i idrettsbygget.

Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser er likevel klar på at Østre Bolæren ikke nødvendigvis er en ideell løsning.

Han sier de vurderer øya opp mot andre løsninger som blant annet telthaller og nedlagte industrihaller.