Opplever at mange har misforstått forbudet

Det er fortsatt mulig å bruke olje- eller parafintanken tross forbud mot fossilt brensel i 2020. – Mange blir overrasket når de hører om alternativet, sier daglig leder i Energi1olje.

Gammel oljetank

BIOALTERNATIV: Biofyringsolje eller bioparafin er et av alternativene man kan gå over til etter 2020, men dette har det blitt lite informert om, mener Vidar Sedberg.

Foto: Dina Sofie Espeseth / NRK

– Informasjonen har vel egentlig vært helt fraværende, og jeg tror nok at mange som går over til et mye mer kostbart anlegg ikke ville gjort det om de hadde vært kjent med biofyringsolje, sier Vidar Sedberg fra Horten.

Fra 1. januar 2020 vil forbudet mot å bruke fossil fyring inntre. Med dette i bakhodet sanerte Sedberg den gamle oljetanken han hadde i hagen sin og byttet til et helt nytt fyringsanlegg.

Vidar Sedberg

LITE INFORMASJON: Vidar Sedberg fra Horten synes det har vært for lite informasjon om alternativet biofyringsolje.

Foto: Dina Sofie Tornes Espeseth / NRK

Han var klar over at et alternativ var å gå over til biofyringsolje eller bioparafin på det gamle anlegget, men synes likevel at det har vært dårlig informert om dette.

– Jeg har måttet søke på nettet selv for å finne svar på dette.

Overrasket over alternativet

– Veldig mange blir overrasket når de hører om alternativet biofyringsolje, for de har fått inntrykk av at det er selve tanken eller oljefyren som blir forbudt, sier daglig leder i Energi1olje, Thomas Kristiansen.

De leverer bioparafin og biofyringsolje til Oslo og Akershus, og ser at etterspørselen etter bioalternativene stiger.

– Veldig mange går over til å bruke biofyringsolje. Men vi har også snakket med folk som har kastet ut tankene sine og kostet på seg veldig dyre anlegg, og som da blir litt forbannet når de får beskjed om at de kunne beholdt anlegget og kun byttet ut oljen, sier han.

Seksjonsleder for avfall og grunnforurensning ved Miljødirektoratet, Kristine Mordal Hessen, sier at det er informert om alternativene på nettsidene deres og at biofyringsolje er nevnt der.

– Oljefyringsforbudet sier ingenting om hva man skal bytte til, men at det nå blir forbudt å fyre med mineralolje, sier hun.

– Kommer litt utydelig frem

For å kunne bruke den gamle tanken videre, må tanken tømmes og vaskes.

Kristine Mordal Hessen

ER INFORMERT OM: Kristine Mordal Hessen, seksjonsleder for avfall og grunnforurensning ved Miljødirektoratet sier at det er informert om biofyringsolje som et alternativ på nettsidene deres.

Foto: Miljødirektoratet

– Dette for å sikre at all mineralolje som var på tanken er fjernet, sier hun og legger til at det må gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle om det kan brukes biofyringsolje eller parafin på anlegget.

– For det kan være behov for modifisering eller ombygging av anlegget.

Fagansvarlig for miljø og forurensning ved Tønsberg kommune, Kjell Thu, sier at kommunen hele veien har vært klar på muligheten til å bruke biofyringsolje eller bioparafin til boligoppvarming.

– Vi har også en hjemmeside som det står noe på, men jeg må innrømme at det kommer litt utydelig frem dette med lovligheten om å fyre med biofyringsolje, men det er henvist til en link der, sier Thu.

Hele prosessen fra å sanere oljetanken til å få inn et helt nytt fyringsanlegg, anslår Sedberg at det har kostet han 197.000 kroner.

– Jeg forventer at huset vil ha en verdiøkning av dette, så jeg ville nok gjort det samme en gang til, avslutter han.