Opplever at barn i niårsalderen sender nakenbilder til hverandre

– Mange foreldre er nok fortsatt naive, sier politioverbetjent Hege Skar.

Politioverbetjent Hege Skar

FLERE SAKER: Politioverbetjent Hege Skar sier de ser et økende antall saker i Vestfold, der barn ned i 9-årsalderen sender nakenbilder.

Foto: Magnus Lutnæs Aas / NRK

Politiet i Vestfold opplever en økning av barn under ti år som sender nakenbilder til hverandre.

– Barn begynner å komme på Snapchat, Youtube og Skype når de er rundt ni år gamle, og da ser vi flere eksempler på at de tar nakenbilder og sender til hverandre, sier Hege Skar.

Hun leder avsnittet for seksualforbrytelser og vold mot barn i Vestfold og forteller at de også har hatt saker der barna ikke er eldre enn sju år.

– Dette er litt andre type saker, der barn har vært nakne i forbindelse med lek og uforvarende har fått lagt ut filmer på nettet.

Overrasker foreldre

Politiet får ofte inn saker der voksne har lurt eller truet barn til å sende dem nakenbilder. Men det er også blitt mer vanlig at barn i niårsalderen bevisst sender nakenbilder. Skar har sett utviklingen over tid og blir ikke lenger overrasket over at såpass små barn gjør dette.

– Mange foreldre er nok fortsatt naive når det kommer til hva barna bruker nett og mobilen til, sier hun.

Nettvett for de yngste

Daglig leder organisasjonen Barnevakten, Leif Gunnar Vik, sier det er utfordrende å snakke med barn om nakenbilder. Organisasjonen gir råd til foreldre, skoler og barn om mediebruk.

Leif Gunnar Vestbøstad Vik

MER NETTVETT: Daglig leder Leif Gunnar Vik i Barnevakten sier de skal bruke 2019 til å utarbeide gode tiltak for å snakke med unge barn om nettvett og nakenbilder.

Foto: Barnevakten

Mens fjerde- og femteklassinger til en viss grad kan se konsekvensene av handlingene sine, gjelder det i mindre grad de yngste.

– Når barna er seks eller sju år, må vi kommunisere på en mer gjennomtenkt pedagogisk måte.

Han mener det er en risiko for at de gir unge barn ideer, dersom de snakker konkret om nakenbilder.

– Dette kan føre til at vi forsterker et fenomen, istedenfor å forebygge det, advarer han.

– Må tørre å snakke med barna

Seksjonssjef Jeanette Indreiten ved Statens barnehus i Sandefjord er av en annen oppfatning. Hun mener vi må tørre å snakke eksplisitt med unge barn om seksualitet.

– Du introduserer ikke seksualitet fordi du snakker med barn om det. Å snakke om dette, betyr ikke at barna i neste øyeblikk går ut og tar bilder av seg selv.

Indreiten tror ikke det handler om seksualitet når barn ned i niårsalderen deler nakenbilder med hverandre.

Hun sier voksne må innse at de må snakke med barna tidligere.

– I dag blir barn eksponert for ting tidligere enn for bare ti år siden. Hvis ingen prater med barna om det de ser, så kan de heller ikke forstå konsekvensen av handlingene sine.

Utgir seg for å være barn

Kripos ser mest av at barn blir lurt til å sende fra seg bilder når de kommer i kontakt med voksne på nettet som utgir seg for å være barn. Men det skjer også at de sender bilder til hverandre.

Uansett er det viktig å snakke med barna om hva de gjør og opplever når de er på nett, mener politioverbetjent Hanne Andreassen.

Hun mener voksne må oppfordre barna til å komme til dem når de opplever noe ubehagelig på nettet.

– Barn må lære om egne og andres grenser og hvordan respektere dem, sier hun.