Opplevelsessenter for avfall

Rådmann i Tønsberg kommune, Geir Viksand, foreslår å bevilge 18 millioner kroner til bygging av et kunnskaps- og opplevelsessenter samt et administrasjonsbygg for Vesar og Greve Biogass ved Rygg miljøpark. Vesar ønsker et slikt senter for å kunne formidle kunnskap om avfall, gjenvinning og miljø til blant annet skoleklasser og organisasjoner. Saken skal behandles av bystyret i morgen.