Opphever evakuering

Bomben på Vallø i Tønsberg er nå uskadeliggjort, opplyser politiet. Evakueringen av området er opphevet.