NRK Meny
Normal

Oppfordrer til boikott av omskjæring

– Leger bør ikke medvirke til å uføre inngrep som innebærer en alvorlig krenkelse av små barns fysiske integritet, mener fastlege Arne Aarflot.

Medisinsk utstyr til omskjæring

Fastlege Arne Aarflot mener omskjæring er en alvorlig krenkelse av små barns fysiske integritet.

Aarflot oppfordrer alle sine legekollegaer i Vestfold om å boikotte den nye loven om rituell omskjæring av gutter. Loven trådte i kraft ved nyttår.

Les også:

Kan skade penis

I sin appell begrunner Aarflot boikotten med at inngrepet er irreversibelt og i verste fall kan gi alvorlige skader på penis.

Fastlege Arne Aarflot

ALVORLIG INNGREP: Fastlege Arne Aarflot advarer mot konsekvensene av omskjæring.

Foto: Rune Jensen / NRK

– Det er et inngrep uten noen som helst medisinsk begrunnelse, og ethvert inngrep på små jenters kjønnsorganer er straffbart, skriver Aarflot.

Loven om rituell omskjæring pålegger blant annet helseforetakene å sørge for at slikt inngrep blir foretatt når foreldrene krever det.

Men den fastsetter også at det skal tas hensyn til helsepersonell som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å utføre eller assistere ved rituell omskjæring.

– Strider mot fornuften

Leder for Legeforeningens råd for etikk, Svein Aarseth, har uttalt at rituell omskjæring bør være forbudt på barn under 16 år, og at det strider mot medisinsk fornuft å utføre inngrep på friske mennesker.

Han sier at han i prinsippet ikke ser noen prinsipiell forskjell på omskjæring av gutter og kjønnslemlestelse av jenter.

Barneombudet, Anne Lindboe, tar også sterkt avstand fra loven, og er bekymret for at rituell omskjæring nå skal utføres på norske sykehus.

Sammen med blant andre leder for norsk barnelegeforening, leder av landsgruppen for helsesøstre, leder av barnekirurgisk forening, har hun skrevet at rituell omskjæring av gutter bryter medisinsk-etiske prinsipper, og at inngrepet sannsynligvis er i strid med barnekonvensjonen.

– De uttaler også klart at barnets beste må gå foran voksnes rett til å utøve sine religiøse eller tradisjonsbundne ritualer, skriver Aarflot.

Les også:

Flere reserverer seg

Det er nå flere steder i Norge der leger har reservert seg mot å utføre rituell omskjæring av små gutter uten medisinsk begrunnelse.

NRK meldte i forrige uke at ingen urologer i Helse Nord ønsker å utføre disse inngrepene.

– På denne bakgrunn vil jeg derfor oppfordre alle mine kolleger i Vestfold til ikke å medvirke til å uføre inngrep som innebærer en alvorlig krenkelse av små barns fysiske integritet, og ha respekt for det fantastiske skaperverket et lite menneske er, avslutter Aarflot.