Ønsker hjelp til artsobservasjoner

Fylkesmannen i Vestfold ønsker at flere tar del i artsobservasjoner i fylket. Vestfold mangler rapporteringer på arter, som er et viktig verktøy for forvaltningen når de fatter vedtak og beslutninger, sier seniorrådgiver Arne Christian Geving. De ønsker særlig informasjon om truede, sårede og fremmede arter.