– Vestfold har satt seg selv utenfor

Vestfold ute av en mulig storregion rundt Oslofjorden. Fylkesordførerne i Østfold og Buskerud har ikke tid til å vente på at Vestfold-politikerne skal bestemme seg.

Fylkestinget i Vestfold

REGIONREFORM: Vestfold fylkeskommunes endelige anbefaling til Stortinget skal vedtas i desember.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Torsdag vedtok et enstemmig fylkesting at man primært ønsker en sammenslåing med Buskerud og Telemark.

Buskerud har tidligere gjort det klart at et slikt samarbeid ikke er aktuelt.

– Den konstellasjonen er helt uaktuell for Buskerud, og det har vi sagt klart fra om til Vestfold tidligere, rett før sommerferien da vi hadde felles fylkestingsmøte på Kongsberg, sier fylkesordfører Roger Rydberg og fortsetter:

Ole Haabeth riksveg 22

Fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth, mener toget nå har gått for at Vestfold kan bli en del av storregionen Viken.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

– Østfold, Akershus og Buskerud har siden hatt døra vidåpen for Vestfold, men deadline for å bestemme seg var i dag. Nå har de bestemt seg for å ikke være med oss videre, det synes jeg er trist, men nå kjører vi veien videre, vi tre.

Vil fortsette forhandlingene

Med 20 mot 18 stemmer besluttet også Vestfold-politikerne å fortsette forhandlingene man allerede har innledet. Både med Telemark og med trioen Buskerud/Akershus/Østfold.

Men avgjørelsen fører til at toget er gått for Vestfolds deltakelse i storregionen Viken. Det sier Ole Haabeth, fylkesordfører i Østfold.

– Vestfold fikk klar beskjed om å gjøre et retningsvalg. Det har de ikke gjort, og nå har vi ikke tid til å vente lenger.

Rydberg i Buskerud er enig.

– De kan ikke hoppe frem og tilbake og tro at de skal komme i en slags posisjon. Det er dårlig opptreden og det tror jeg ikke blir tatt særlig godt i mot.

Han påpeker at det bare er to måneder til en innstilling skal leveres til kommunaldepartementet. Rydberg mener Vestfold har satt seg selv utenfor.

– Lykke til videre, Vestfold, sier han og understreker at han syns det er trist.

Vil sende et signal

Fremskrittspartiets Frode Hestnes, som fremmet forslaget, mener det var riktig å legge opp til å fortsette forhandlingene begge steder.

– Fremdeles er det sånn at hele fylkestinget ønsker BTV. Da må man tørre å signalisere dette til Stortinget.

Arve Høiberg, gruppeleder for Vestfold Arbeiderparti, sier vedtaket hadde liten praktisk betydning.

– Man overlater til Akershus, Buskerud og Østfold å kaste oss ut av forhandlingene.

Arve Høiberg

ØNSKER FORTSATT BTV: Arve Høiberg (Ap) sier det er viktig at Vestfold fylkeskommune signaliserer at man fortsatt ønsker en region med Buskerud og Telemark.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Han var kritisk til fylkesrådmannens innstilling, som gikk på å fortsette forhandlingene med fylkene rundt Oslo.

– Det viktigste for oss er at den nye regionen jobber for denne delen av Østlandet. Da er utfordringene på Nannestad og Ullensaker ikke så viktige.