Ønsker flere tollkontroller til sjøs

Seksjonssjef mener ressursmangel fører til få beslag.

Tollbåt

PÅ SJØEN: Tollregion Sør-Norge, som omfatter fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud, har to båter som brukes til kontroller på sjøen.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Så langt i år har Tollregion Sør-Norge kontrollert drøyt 40 fritidsbåter og gitt to reaksjoner i form av anmeldelser eller forelegg.

Seksjonssjef Sven Ferstad sier han skulle ønske at tallene var høyere.

– Men på grunn av kontrollressurser og bemanning er det der vi er, dessverre. Hadde vi hatt flere ressurser, kunne vi hatt flere kontroller og høyere treffprosent.

Sven Ferstad

PRIORITERINGER: Seksjonssjef Sven Ferstad er sikker på at flere kontroller av fritidsbåter ville ført til flere beslag.

Foto: Mathilde Torsøe / NRK

I fjor ble 67 lystbåter kontrollert av tollere i regionen. Det endte med totalt ni reaksjoner. Ferstad sier de i dag er nødt til å basere seg på stikkprøver og etterretningsinformasjon.

– Vi må prioritere knallhardt. Det har gått litt ut over båttjenesten. Det er ferger og fly som er størst hos oss.

Han sier tollerne prioriterer å avdekke smugling av narkotika, men at man også ser på avgiftsunndragelser.

Farstad synes antallet kontroller er lite sammenlignet med lystbåttrafikken som går mellom Sørlandet og blant annet Sverige og Danmark.

Skal evaluere

Tolloverinspektør Nils Petter Røstad mener det er mulig å få til en god båttjeneste med dagens ressurser.

I en e-post til NRK skriver han at antallet båtførere er begrenset, noe som gjør at det i perioder blir vanskelig å få kontrollert like mange båter som ønskelig fordi man er nødt til å prioritere andre oppdrag.

Tollregion Sør vurderer nå å utdanne flere båtførere i både Sandefjord og Kristiansand for å gjøre tjenesten mindre sårbar.