NRK Meny
Normal

Frykter at de mister innflytelse

– I media blir det fremstilt som om vi ikke har et valg. Det sier Lars Robert Lund som representerer initiativtakerne til en underskriftskampanje for å bevare Sande som en egen kommune.

Lars Robert Lund

Lars Robert Lund ønsker å informere innbyggerne i Sande om at det er mulig å forbli selvstendig.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

– Det som har skjedd i denne debatten er at det blir fremstilt som at det ikke er noe alternativ å fortsette som egen kommune, men det mener vi at det definitivt er, sier Lund.

Han viser til at flere undersøkelser viser at små kommuner gir bedre tjenestetilbud enn store kommuner, og at Danmark har veldig dårlig erfaring med kommunesammenslåinger etter at de innførte ny kommunereform for noen år tilbake.

Lund hevder også at det heller ikke finnes noe dokumentert effekt av at det blir billigere med store kommuner.

Store nok alene

Lund frykter at Sande kommune vil miste innflytelse over egne ressurser og tjenester dersom de blir slått sammen med andre kommuner.

– Vi taper jo styring over egne ressurser. Går vi sammen med Drammen blir vi en kommune på mellom 150 000–180 000 innbyggere, hvor mye råderett vil vi da ha over egne ressurser og tjenestetilbud, spør Lund.

Han mener også at befolkningens nærhet til de som skal fatte beslutninger er uhyre viktig.

– Er Sande stor nok økonomisk til å stå alene?

– Man kunne alltid ønske at kommuneøkonomien var bedre, men Sande er ikke i noen spesielt dårlig forfatning når det gjelder økonomi, sier Lund.

I tillegg ser det ut til at Sande om kort tid vil ha 15 000 innbyggere ifølge Lund. Noe som er en ganske stor kommune i norsk sammenheng.

Må mobilisere

Er det mange som har skrevet under på lista?

– Vi er helt i startgropa, men vi håper nå at folk i Sande våkner opp og ser at dersom de ikke sier nei til dette så kan vi risikere å opphøre som egen selvstendig kommune, og det tror vi ikke befolkningen er tjent med, sier Lund.

Frem mot valget skal det samles inn underskifter, og innbyggerne skal informeres om hva en kommunesammenslåing vil bety og hvilke konsekvenser det kan få.

– Media og kommunen har ikke klart å få frem at det er et reelt alternativ å stå alene, så det vil vi gi informasjon om, avslutter Lund.