NRK Meny

Ønsker å benytte private aktører

Personer med nedsatt funksjonsevne i Tønsberg får ikke velge personlig assistent selv. Det mener Silje Johanne Husum, som føler seg overstyrt av kommunen. I dag må funksjonshemmede velge assistenter fra en liste kommunen selv har satt opp. Men flere funksjonshemmede ønsker å kunne velge private aktører. Virksomhetsleder Sissel Kristoffersen sier kommunen har nødvendig kompetanse på området.