NRK Meny
Normal

Omkamp om sammenslåing

Det går mot omkamp om sammenslåing mellom Horten og Re. Politikerne åpner døra på gløtt, men noen av dem vil bare prate i dørsprekken. I alle fall i første omgang.

Horten kommune

Blir Horten kommune stående alene, eller kan det ende med ekteskap med Re? Det skal politikerne ta stilling til.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Re kommune gir en utstrakt hånd til Horten kommune. Bakgrunnen er frykten for å tape opp mot 20 millioner kroner i årlige statlige overføringer dersom regjeringens forslag til nytt inntektssystem blir vedtatt av Stortinget.

Et stort flertall i Re kommunestyre vil slå seg sammen med Horten , så nå er spørsmålet om Hortens-politikerne tar imot den utstrakte hånden. Venstre er ett av de partiene som mener at forutsetningene har endret seg siden Horten vedtok å stå alene. Eddie Robertsen (V) håper partiene vil se på saken på nytt.

– Jeg håper partiene som var imot sist ser det samme som vi ser, nemlig at det nå er naturlig å ta en ny diskusjon om dette. Vi bør snakke med Re på en ordentlig og seriøs måte.

Ny togstasjon bidrar

Tonen er den samme i Høyre. Finn-Øyvind Langfjell peker på flere områder der det er aktuelt med samhandling med Re. Det skjer allerede med godsterminalen på Kopstad, og ikke minst kommer en ny togtrase med jernbanestasjon temmelig nøyaktig midt på grensa mellom Re og Horten.

– Om vi vil eller ikke, så må vi samhandle. Og det kan jo hende det er klokt at vi nå ser ting mer under ett og i en litt fastere form.

Skeptisk til sammenslåing på kort sikt

Ikke alle er like positive til en sammenslåing. Ordfører Are Karlsen (Ap) understreker riktignok at han vil ta imot invitasjonen fra Re-ordføreren om å snakke sammen. Men vedtaket om å stå alene står fast, sier han.

– Vi vil selvfølgelig snakke med Re. Verken Tønsberg eller Holmestrand/Hof er noe alternativ, så per i dag er henvendelsen fra Re noe vi må forholde oss til. Men vi kan ikke bare slå oss sammen på kort sikt fordi det akkurat i dag er god økonomi. Skal man gå inn for sammenslåing, må det også på lang sikt være det beste for innbyggerne.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har satt 1. juli som frist for å starte forhandlinger med en potensiell partner.