Økt ledighet blant menn

Ved utgangen av januar var det registrert 4120 helt ledige i Vestfold. Det tilsvarer en økning på seks prosent. Størst er økningen for menn med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag. I den gruppen er det nå 291 ledige i Vestfold. Det er 41 prosent flere enn januar i fjor. Blant ingeniører er økningen på 75 prosent. For ikt-fagene er økningen 14 prosent, viser tall fra NAV.