Økokrim vil ha mer kompetanse

Økokrim mener manglende kompetanse i bedrifter er årsaken til flere større forurensingssaker hos bedrifter som håndterer farlig avfall. Økokrims Hans Tore Høviskeland viser til at 1250 tonn elektrisk og elektronisk avfall brant opp i Revac i Re kommune etter trolig selvantennelse. Generalsekretær Roar Hansen i Norsk forening for farlig avfall sier til Dagens Næringsliv at Høviskeland muligens ikke er oppdatert på regelverk og kompetansekrav til virksomheter som håndterer farlig avfall.