NRK Meny
Normal

Økning i seksualforbrytelser mot barn

Politiet i Vestfold hadde i fjor en stor økning i saker som omhandler seksuell omgang med barn.

Barnevern

ØKNING: I 2014 hadde politiet i Vestfold 42 saker som omhandlet seksuell omgang med barn. Året før var antall saker 26.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Politiets straffesakstall, som ble offentliggjort i dag, viser at antall straffesaker som omhandler seksuell omgang med barn har økt til 42 saker i 2014 mot 26 året før. Det har i gjennomsnitt vært 38 slike saker årlig i den foregående femårsperioden.

– Dette er en økning vi liker, fordi det betyr at vi har fått avdekket noen mørketall. Vi tror ikke det er flere seksuelle overgrep som blir begått mot barn, sier Christine Fossen, politimester i Vestfold politidistrikt.

Lavere terskel

Fossen tror økningen i saker er et resultat av at folk har tillit til politiet og at terskelen for å anmelde er blitt lavere.

– Vi har jobbet målrettet med saker hvor barn er blitt utsatt for vold og omsorgssvikt i hjemmene. Dermed har vi fått anmeldelser til oss, forklarer hun.

Hun mener politiet generelt er blitt flinkere til å håndtere seksuelle overgrep mot barn. Samarbeid med andre etater er også av betydning.

– Jeg tror også at samarbeidsetatene som barnevern, sosialkontor og andre myndighetspersoner som ser at barn har det vondt og vanskelig, ser at det nytter å anmelde sakene og at de blir tatt på alvor, sier Fossen.

Opprettelse av barnehusene har også ifølge Fossen ført til bedre samarbeid og tettere oppfølging fra starten.

Voldtekt-mørketall

Sakene som omhandler seksuell omgang med barn drar opp snittet i kategorien anmeldte seksualforbrytelser. Totalt er det en økning på 2,2 prosent i 2014 sammenlignet med året før. Sammenlignet med den foregående femårsperioden viser tallene en økning i seksualforbrytelser på 8,9 prosent.

Det har vært en nedgang i antall voldtektsanmeldelser. Mens det ble anmeldt 53 voldtekter i 2013 gikk antall anmeldelser ned til 39 voldtekter i 2014.

De fem foregående år er det i gjennomsnitt blitt anmeldt 47 voldtekter årlig.

– Selv om det fortsatt er store mørketall i antall anmeldte voldtekter, har det i 2014 vært jobbet mye med forebyggende arbeid, blant annet med Kjernekar-kampanjen, sier Fossen.