Øker kostnadsramme til 40 millioner

Rådmannen i Tønsberg vil låne drøyt 18,5 millioner kroner til renovering og utbygging av Krisesenteret i Vestfold. Kostnadsrammen økes samtidig med 25,5 millioner kroner, til totalt 40 millioner kroner, som også inkluderer kjøp av tilleggstomt. Politikerne i bystyret skal endelig vedta finansieringen. Det forutsetter også at Fylkesmannen godkjenner låneopptaket.