NRK Meny

Nytt sykehjem

Rådmannen i Sandefjord foreslår bygging av nytt sykehjem med 174 plasser fremfor å renovere Nygård sykehjem. Det går frem av forslaget til budsjett for 2016. Det nye sykehjemmet vil koste 473 millioner kroner, og cirka 300 millioner dekkes av Husbanken. Byggingen av et lokalmedisinsk senter planlegges å stå ferdig til kommunesammenslåingen i 2017. Budsjett og økonomiplan skal behandles i formannskapet 1. desember.