Dette dobbeltsporet står ubrukt

Det doble jernbanesporet mellom Barkåker og Tønsberg, som etter planen skal føre til færre forsinkelser, brukes ikke.

Dobbeltspor Barkåker-Tønsberg

Det er bare det ene sporet som benyttes til trafikkavviklingen.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

To måneder er gått siden samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa åpnet dobbeltsporet til 1.4 milliarder kroner som skulle sørge for at togene på Vestfoldbanen holdt rutetidene. Med dobbeltspor kan togene møtes på de sju kilometerne mellom Barkåker og Tønsberg.

Men to måneder etter åpningen kjøres det fortsatt enkeltspor på strekningen, det andre sporet ligger der og ruster.

– I utgangspunktet er ruteopplegget nå at det bare er enkeltsporet drift. Dobbeltsporet vil fungere som et dobbeltspor ved avvikssituasjoner, altså om det er forsinkelser eller andre avvik. Da kan togene krysse hverandre på dobbeltsporet, sier informasjonsrådgiver i Jernbaneverket Trine Bratteli Evensen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Brukes - brukes ikke

Bildet viser at bare det ene sporet (til høyre) brukes. Det andre er full av rust fordi det ikke går tog der.

Foto: Per Foss / NRK

Kan brukes ved forsinkelser

Men slik er det ikke. På stasjonen i Tønsberg står toget mot Oslo og venter på toget som skal til Larvik. Er sørgående tog forsinket, blir også nordgående forsinket. Hadde toget mot Oslo møtt sørgående tog på den nye dobbeltsporstrekningen, så kunne i alle fall det ene toget unngått forsinkelse – men dobbeltsporet brukes altså som enkeltspor, og ikke til kryssing.

– På grunn av en forskrift har det ene sporet en hastighetsbegrensning til 70 km/t sier Bratteli Evensen. Forskriften gikk ut ved nyttår og jernbaneverket arbeider nå med å endre fartsgrensen slik at dobbeltsporet kan brukes til kryssing oftere.

Togleder bestemmer

Det er togleder i Drammen som vurderer når togene skal sendes av gårde.
Trine Bratteli Evensen sier de forstår at folk som reiser med toget er forundret over at det nye sju kilometer lange dobbeltsporet ikke brukes.

– Man må ikke se på denne strekningen spesielt, men på hele Vestfoldbanen som nå moderniseres i etapper, sier informasjonsrådgiveren.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud fra Frp i Telemark er nestleder i Stortingets transportkomité. Han er oppgitt over situasjonen.

– Det bør være klart at når man bruker 1,4 milliarder kroner, så forventer folk at vi får bedre regularitet. Jeg forstår manges frustrasjon.

– Jernbaneverket må få opp dampen

Bård Hoksrud

Bård Hoksrud sier at Jernbaneverket må få opp dampen slik at NSB kan bruke de dobbeltsporene som bygges.

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Hoksrud sier saken ikke har vært drøftet politisk, men at den har vært på ”ryktestadiet”. Når folk oppdager at de ikke får bedre togtilbud enn de hadde tidligere, mener han de vil reagere.

– Dette viser at NSB har dårlige argumenter for hvorfor det har blitt slik for Jernbaneverket. Nå må samferdselsministeren sørge for at Jernbaneverket får opp dampen slik at folk føler at de får noe igjen for de store summene som er brukt på strekningen.

– Vi må sørge for at togene går på de dobbeltsporene som bygges, sier Bård Hoksrud.