NRK Meny
Normal

Ny rapport anbefaler sammenslåing

At Re skal bestå som egen kommune, avhenger av økt eiendomsskatt, konkluderer rapport.

Re kommune

SER MOT NABOENE: Politikerne i kommunen må snart bestemme seg for om de ønsker en sammenslåing, og hvem de ønsker å slå seg sammen med.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Rådmannen i Re mener kommunestyret må avklare om en sammenslåing med nye Holmestrand kommune fortsatt er aktuelt, eller om Tønsberg og Horten skal være de eneste alternativene videre.

Årsaken er at Holmestrand allerede er i en sammenslåingsprosess med Hof, og rådmannen ønsker ikke at en prosess med Re skal starte etter denne sammenslåingen.

Dersom Holmestrand fortsatt skal være aktuell, mener han at prosessene bør skje samtidig.

Økonomi og tilhørighet

En rapport utarbeidet av PricewaterhouseCoopers (PwC) og Telemarksforskning anbefaler at Re gjennomfører en sammenslåing og blir en del av en større enhet.

De tre alternativene Re/nye Holmestrand, Re/Horten og Re/Tønsberg er vurdert, og det kommer frem at Tønsberg skårer høyt når det kommer til økonomi og tilhørighet.

Rådmannen tolker helheten i rapporten slik at PwC likestiller Tønsberg og Horten i en eventuell sammenslåing.

Avhenger av økt eiendomsskatt

Ifølge rådmannen er de to hovedkonklusjonene i rapporten følgende:

  1. at Re bør gjennomfører en sammenslåing, og at alternativet som er å bestå som en egen kommune, vil være helt avhengig av en opptrapping av eiendomsskatten
  2. at oppsummeringen av merverdi peker i retning av Tønsberg som det beste alternativet for Re

(Se mer i faktaboken)

Kommunen må bestemme om den ønsker en sammenslåing innen 1. juli i år.

Rådmannen anbefaler at Re vedtar sammenslåing med en av de tre aktuelle alternativene, og at hvilken kommune det blir, bestemmes på et møte 21. september.