Bro mellom Tønsberg og Færder.
Foto: Bypakke Tønsbergregionen/Illustrasjon

Ny fastlandsforbindelse

Oppsummert

28. desember 2018 ble det skrevet under på en intensjonsavtale om bro som ny fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og Færder kommuner. Det tas forbehold om at saken må behandles i Tønsberg bystyre, Færder kommunestyre og fylkestinget.

 • Vedtok intensjonsavtale

  Et flertall i bystyret i Tønsberg vedtok i kveld intensjonsavtalen om å velge bru som ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg. Avtalen er allerede vedtatt av politikerne i kommunestyret i Færder og fylkestinget i Vestfold.

 • Støtter avtale

  Et flertall i formannskapet i Færder kommune støtter intensjonsavtalen om å velge bru fra Ramberg til Smørberg som ny fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy. Saken behandles politisk i fylkestinget og de to kommunene de neste ukene.

 • – Vi måtte bla opp penger

  – Noen vil være veldig skuffet og noen vil være veldig glad, men sånn er det med store infrastrukturprosjekter som dette, sier fylkesordfører Rune Hogsnes. Selv er han lettet etter at fylkeskommunen og kommunene har fått på plass en intensjonsavtale og kommet videre med prosjektet. Fylkeskommunen ønsket i utgangspunktet bro og har nå forhandlet med kommunene. – Vi måtte bla opp penger for å komme med avbøtende tiltak slik at trafikkflyten i Tønsberg og Færder blir god. Det var helt avgjørende for å få på plass avtalen, sier han. Saken skal behandles i kommunene og fylkestinget.

 • – Avlastning av kanalbrua

  Tønsberg-ordfører Petter Berg er glad for intensjonsavtalen om bro over til Færder. Kommunene ville i utgangspunktet ha tunnel, men er nå blitt enige med fylkeskommunen om en bro. – Når tiltakene i avtalen iverksettes, vil vi få en avlastning av kanalbrua og bysentrum som vi ville fått med tunnelløsningen, sier Berg.

 • Færder-ordføreren er fornøyd

  Roar Jonstang sier det føles godt å ha skrevet under på intensjonsavtalen om bro som ny fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og Færder. – Det har vært en lang prosess. Helt fra jeg begynte i politikken for 12 år siden. Nå måtte vi bare komme i mål, sier ordføreren. Kommunene ville i utgangspunktet ha en bro, men Vestfold fylkeskommune ønsket tunnel. Med de forutsetningene som nå ligger i intensjonsavtalen, er Jonstang fornøyd. – Vi har fått til et så godt resultat gjennom denne avtalen, at jeg mener broløsningen er fullt forsvarlig.