NRK Meny
Normal

Kommunen skal få langt mer ansvar for barnevern

NØTTERØY (NRK): Nøtterøy er valgt ut som én av tre kommuner i landet som skal få et større ansvar for barnevern, både når det gjelder oppgaver og økonomi.

Minstere på Nøtterøy i forb. med barnevernsprosjekt

Kommunalminister Jan Tore Sanner (t.v.) og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (t.h.) besøkte Nøtterøy mandag, fordi kommunen er valgt ut som én av tre som skal få mer ansvar for barnevernstjenester. I midten står Tjøme-ordfører Bente K. Bjerke og Nøtterøy-ordfører Roar Jonstang.

Foto: Helena Rønning/NRK

Det ble klart mandag. Nøtterøy kommune skal være med i et prøveprosjekt som Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet står bak. De andre kommunene som er valgt ut er Alta og Røyken.

Tjøme kommune blir også med på prosjektet, ettersom Nøtterøy og Tjøme har slått sammen barnevernstjenestene sine. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne mener at disse kommunene lenge har gjort en god jobb med barnevernet.

– Det er veldig enkelt å skryte av Nøtterøy kommune. Barnevernstjenesten her jobber veldig forebyggende, og på tvers av etatene for å hjelpe familier og barn tidlig. Derfor ble jeg veldig glad for at Nøtterøy søkte om å være med i forsøksordninga, sier Horne til NRK.

Hun besøkte Nøtterøy sammen med kommunalminister Jan Tore Sanner i formiddag.

Skal bli en nasjonal ordning

Forsøksprosjektet skal etter hvert munne ut i en barnevernsreform for hele Norge.

Horne mener at det aller viktigste barnevernsarbeidet foregår ute i kommunene.

Solveig Horne

Solveig Horne under dagens besøk på Nøtterøy.

Foto: Helena Rønning/NRK

– Derfor har regjeringa mål om at kommunene skal få et større økonomisk og faglig ansvar for barnevernet. Vi skal tilegne oss mer erfaring om dette gjennom prøveprosjektet, mens vi jobber med en nasjonal ordning, sier hun.

Horne mener at kommunenes nærhet til det enkelte barn og familie gir store fortrinn i å kunne gi tidlig hjelp.

– Bred kjennskap til barnet og barnets situasjon er viktig for å kunne sørge for rett tiltak til rett tid. Kommunene kan sette inn hjelpetiltak før det kommer så langt som til omsorgsovertakelse.

Får midler hvert år

Nøtterøy kommune får 20- 22 millioner kroner hvert år i prøveperioden, som er på fire år.

– Vi er veldig stolte over og glade for å bli valgt ut til prosjektet. Vi føler oss godt rustet. De ekstra midlene gjør at vi kan søke etter ny kompetanse på barnevern og bygge opp kompetansen i vår egen kommune, sier Ida Steinrem, leder i barnevernstjenesten på Nøtterøy og Tjøme.

– Hvordan kommer barna til å merke at kommunene får mer ansvar?

– De vil merke et barnevern som har et mer helhetlig tiltaksapparat og som kan ta egne valg. Framover vil vi også kunne styrke det tverrfaglige samarbeidet, fordi vi jobber med flere andre prosjekter som gjør at vi kan komme tidligere inn i forhold til flere barn – hjelpe dem når de trenger det, sier Steinrem.

I tråd med kommunereformen

Prosjektet er en del av kommunereformen.

– Regjeringa ønsker sterke velferdskommuner. Forsøksordninga viser at regjeringa vil gi mer ansvar og handlingsrom til kommunene i tråd med kommunereformen. Det er ekstra hyggelig å kunne gi dette forsøket til Nøtterøy og Tjøme, som nå jobber så godt med å skape en ny kommune, sier Jan Tore Sanner.

13 kommuner søkte om å bli med i prosjektet.