NRK Meny

Nøtterøy én av tre forsøkskommuner

Nøtterøy, Alta og Røyken er valgt ut forsøkskommuner i et prosjekt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har om ny ansvarsdeling i barnevernet. Fra april neste år skal de tre kommunene få økt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet. Formålet er å gi flere barn rett hjelp til rett tid.