NRK Meny
Normal

– Frykter for jobbene til norske sjøfolk

Danskregistrerte Fjord Line har nå startet opp rutetrafikk fra Sandefjord i konkurranse med norskregistrerte Color Line.

Fjord Line og Color Line

Ford Line og Color Line konkurrerer nå på strekningen Sandefjord–Strømstad.

Foto: Hans Petter Reppe

Lønnsnivået for de danske sjøfolkene om bord på Fjord Line, som nå damper stolt og rødmalt inn fjorden i Sandefjord, ligger 14 prosent lavere enn for de norske sjøfolkene om bord på den blåmalte Color Line som passerer konkurrenten med norsk flagg på vei ut fjorden fra samme havn.

Takket være det norske regelverket skattlegges også de norske sjøfolkene annerledes enn sine svenske og danske kollegaer. Dermed klarer de ikke å møte konkurransen på like vilkår hevdes det. Nå frykter norske sjøfolk for jobbene sine, sier forbundsleder Jacqueline Smith i Norsk Sjømannsforbund.

Jacqueline Smith, Norsk Sjømannsforbund

Jacqueline Smith mener norske sjøfolk er bærebjelken i norsk skipsfart.

Foto: Kai Jacobsen

– Ja vi frykter for jobbene til norske sjøfolk så lenge konkurransevilkårene er så ulike. Jeg synes det er merkelig at vi ikke kan få et enhetlig regelverk i Skandinavia, så det fortsatt kan bo og arbeide sjøfolk i Norge, sier Smith.

– Vi er fortsatt stolte av de norske sjøfolkene og en rapport slår fast at norske sjøfolk fortsatt er bærebjelken i norsk skipsfart, men vi er ikke villige til å betale for dem, sier Smith.

Les også:

Ulike vilkår

Ingvald Fardal leder det danskregistrerte rederiet Fjord Line. Her forklarer han hvorfor rederiet har valgt dansk flagg på sine skip.

– Lønnskostnadene i Danmark ligger 14 prosent lavere enn i Norge, sier Ingvald Fardal, direktør for Fjord Line.

Ingvald Fardal

Fardal sier norske sjøfolk er velkomne til å søke.

Foto: NRK

Ifølge Fardal kan en svenske arbeide om bord på danske skip og unngå dobbelt beskatning, mens en nordmann som vil gjøre det samme blir utsatt for dobbelt beskatning. Dermed blir konkurransevilkårene høyst ulike, innrømmer Fardal.

– Vil du ansette en norsk sjømann på dine skip?

– Han er velkommen til å søke.

Les også:

Vil være i Norge

Hos Color Line setter man nå sin lit til at den norske regjeringen vil bedre konkurransevilkårene for norske sjøfolk gjennom det utvalgsarbeidet som nå er i gang. Vi ønsker fortsatt å være norske, sier informasjonsdirektør hos Color Line Helge Otto Mathisen.

– Det er avgjørende viktig at regjering og storting nå sørger for like konkurransevilkår for norske sjøfolk, sier Mathisen. Et utvalg er nå i sluttfasen med å utrede dette og vi vil kanskje se en beslutning allerede i vår. Vi setter vår lit til den norske regjeringen slik at vi fortsatt kan ha norske flagg på våre skip, sier Mathisen.