NRK Meny
Normal

Norges største sjøslag skaper fortsatt bølger

Dykkere ville finne spor etter slaget på Nesjar, men vilkårene for undersøkelsene ble vanskelig å følge. – Blant annet kunne vi ikke være synlige i båten fordi dykkende ender kunne se oss, sier marinarkeolog.

Rullesteiner og havet på Mølen i Larvik

Dykkere vil lete etter spor på land og under vann på Mølen i Brunlanes i Larvik. (arkivbilde)

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

I september skulle dykkere fra Norsk Maritimt museum undersøkt om de kunne finne spor etter slaget på Nesjar på land og under vann ved Mølen i Larvik.

Det ble imidlertid stoppet da Fylkesmannens miljøvernavdeling la føringer for hvordan dette kunne foregå uten å forstyrre fuglene i området.

– Blant annet kunne vi ikke være synlige i båten fordi dykkende ender kunne se oss. Så måtte vi ha med en ornitolog i båten som skulle styre hvor vi kunne kjøre og vi måtte ha motoren i gang hele tiden. Dette har vi klaget på, sier marinarkeolog Pål Nymoen.

Konsekvensen er at de ikke vil bli ferdige med undersøkelsene de trenger før jubileet i 2016, når Nesjar-slaget skal feires.

– På grunn av innsigelsen fra Fylkesmannen har vi måttet omdisponere folk og utstyr, så vi har ikke sjanse til å gjøre det nå.

Pål Nymoen er oppgitt og mener de som offentlig instans ikke trengte noen godkjenning fra Fylkesmannen.

Søkte aldri

Norsk Maritimt museum søkte altså aldri om å få lov til å undersøke området. Likevel fikk Fylkesmannen høre om det, og hastebehandlet saken for å gjøre det mulig å utføre undersøkelsene raskt.

Overingeniør Sigurd Anders Svalestad hos Fylkesmannen mener Norsk Maritimt museum skulle ha søkt.

– Vi skal selvfølgelig behandle den klagen vi har fått. Vi har allerede behandlet en klage fra dem der vi lempa på de vilkårene som var satt, slik at det skulle enklere for tiltakshaver å kunne gjennomføre dette her, sier han og fortsetter:

– Nettopp ut fra det at de hadde problemer med å skaffe gode skjermer på båten for å bli mindre synlig og at det ville være vanskelig å ha med en ornitolog, så vi satte noen alternative krav.

Opp i systemet

Norsk Maritimt museum har bedt om at miljødirektoratet skal se på saken. Det mener også Fylkesmannen er en god ide.

– Det vil være bra med en prinsipiell avklaring på dette spørsmålet, sier Svalestad.

– Dette må løse seg, vi kan ikke holde på med slike vilkår, sier Nymoen.

Slaget ved Nesjar

Neste år er det 1000 år siden Norges største sjøslag; slaget ved Nesjar. Men akkurat hvor Nesjar-slaget stod, vites ikke. Datoen er imidlertid klar.

25. mars 1016 barket de sammen, Olav den hellige og Svein Jarl. Olav vant og det la grunnlaget for samlingen av Norge til ett rike.

Nå kan jubileet neste år bli uten mulig undervannsfunn fra slaget.