Nerdrums kunstnervenn: – Han er glad og lettet

Bengt Tornvall, galleristen som samarbeider med Odd Nerdrum, kaller skattesaken mot vennen for psykisk tortur.

Odd nerdrum i retten

I RETTEN: Odd Nerdrum er her i Borgarting lagmannsrett i ankesaken mot ham i 2014.

Foto: Ann Iren Finstad / NRK

– Dette har forfulgt han i 14 år og nå er han endelig ferdig med det, sier Tornvall til NRK.

Tidligere mandag kom nyheten om at Nerdrum er benådet av Kongen i statsråd og dermed slipper fengselsstraff.

Kunstneren ble i 2014 dømt til ett år og åtte måneders fengsel for grovt skattesvik fordi han hadde unnlatt å oppgi 7 millioner kroner i inntekter.

Tornvall har samarbeidet med Nerdrum om flere utstillinger og bøker.

– Det er ikke vanskelig å tenke seg at fengselsstraff er hardt for et kreativt menneske. Flere ganger er han blitt kalt inn til soning, men i siste liten har det kommet kontrabeskjed. Jeg vil kalle det for psykisk tortur. Han er behandlet på samme måte som Ingmar Bergman, som flyttet til München for å få fred fra svenske myndigheter.

– Odd jobber gjerne utenlands og det er det grunn til, sier Tornvall.

Det var Dagens Næringsliv som først meldte om benådningen.

Bengt Tornvall

SAMARBEID: Bengt Tornvall har samarbeidet med Nerdrum i lang tid og sier benådningen er en stor lettelse for Nerdrum.

Foto: privat

Ble anket

Nerdrum sendte en søknad om benådning til Justisdepartementet i 2016, men denne ble avslått i april samme år.

Advokaten hans, John Christian Elden sier klagen nå er tatt til følge.

– Det har ikke skjedd noe spesielt i mellomtiden, men Kongen i statsråd begrunner ikke sitt vedtak. Det er ikke ofte folk benådes i Norge, men dette var en klok avgjørelse og livredding av en fri kunstnersjel som aldri har hatt noen vond vilje, selv om han ikke skjønte tall og skatt slik politiet mente han burde, skriver Elden i en tekstmelding til NRK.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier benådningen er gitt med en prøvetid på to år.

– For Nerdrum betyr dette at han ikke behøver gjennomføre straffen hvis han unngår å bli siktet for nye forhold i to år. En benådning skal ikke være en overprøving av domstolenes avgjørelser, men en sikkerhetsventil i tilfelle det skulle være omstendigheter som gjør soning ekstraordinært byrdefull og som ikke var kjent for domstolen, sier Amundsen.

Det er benådet fire personer hittil i år. Ifølge Justis- og beredskapsdepartementet ble tre personer benådet i 2015. Det samme tallet gjelder for antall benådninger i 2016.

Tilbake til Sverige

I Folkeregisteret har Nerdrum siden 2007 vært registrert med bosted på Røvik gård i Stavern.

Akkurat nå er Nerdrum, ifølge Tornvall, gjesteprofessor i Firenze der han leder maleseminarer for studenter.

Neste måned skal Nerdrum stille ut i Stockholm sammen med Tornvall i forbindelse med boklansering «Making painting great again».