NRK Meny
Normal

Nerdrum vant i lagmannsretten

Kunstneren Odd Nerdrum fikk i dag medhold av Agder lagmannsrett i tvistesaken mot sine tidligere samarbeidspartnere i Nerdrum Institute.

Odd Nerdrum på Skavlan

Odd Nerdrum ble tilkjent saksomkostninger i tvistesaken mot sine tidligere samarbeidspartnere.

Foto: Nyhetsspiller

Nerdrum tilkjennes også saksomkostninger for utgiftene han har hatt i tingretten og i lagmannsretten.

Krangel om oppsigelse av kontrakt

Bakgrunnen for saken er at Nerdrum tidligere sa opp en kontrakt med Nerdrum Institute om salg og formidling av hans bilder. Selskapet mener det var kontraktsbrudd.

Kontrakten var på ti år fram til 2019, men ble sagt opp i fjor. Nerdrum Institute fremmet derfor et erstatningskrav.

Larvik tingrett avsa kjennelse 23. februar i år. Av retten fikk Nerdrum Institute medhold i sin frykt for at Nerdrum kunne komme til å unndra seg å betale erstatning dersom han ble dømt til det.

Tok arrest i Nerdrums gård

Tingretten ga da Nerdrum Institute medhold i at de kunne ta arrest i 13 millioner av Nerdrums formue, herunder Nerdrums eiendom Røvik gård i Stavern.

Nerdrum er folkeregistrert med adresse Røvik Gård i Stavern, men har postadresse i Frankrike, hvor han for det meste har oppholdt seg siden juli 2011. Nerdrum Institute har fryktet at gården skulle bli solgt og at Nerdrum skulle ta med seg pengene til Frankrike.

I slutten av april opphevet Larvik tingrett arresten av gården, og tilkjente 90.000 kroner i saksomkostninger til kunstneren.

Odd Nerdrums gård i Stavern

Odd Nerdrums gård i Stavern i Vestfold.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Øker erstatningsbeløpet til Nerdrum

Agder lagmannsrett skriver i sin kjennelse at de, i likhet med tingretten, har kommet til at Nerdrum Institute ikke har sannsynliggjort at det foreligger grunn til sikring.

Tingretten skrev i slutten av april at arrest er «et ekstraordinært sikringsmiddel hvoretter skyldneren hindres i å disponere over de aktuelle formuesgodene».

Lagmannsretten konkluderer med at anken ikke har «ført frem, og Nerdrum har vunnet saken.» Han har derfor ifølge tvisteloven krav på full erstatning for sine saksomkostninger.

Av lagmannsretten får Nerdrum et større erstatningsbeløp for sine utgifter enn han ble tilkjent av tingretten. Der ba Nerdrum om 135.525 kroner pluss moms for kostnader påløpt under saken, mens tingretten reduserte beløpet til 90.000.

Lagmannsretten finner ikke grunn til å redusere beløpet, og tilkjenner Nerdrum også 39.535 kroner pluss moms for utgifter i denne domstolen. Samlet erstatning Nerdrum må ut med til kunstneren, er dermed 218.812 kroner og 50 øre.