Nei til norsk i barnehagen

2 år gamle Mie har normal hørsel, men foreldrene er døve. Derfor søkte barnehagen til Mie om penger slik at hun skal få ekstra undervisning i muntlig norsk slik minoritetsspråklige får. Det sa kommunen nei til.

Mie og mamma Kristine Skarpeid Wathne

Mor Kristine Skarpeid Wathne og datter Mie kommuniserer med hverandre på tegnspråk.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

I familien til Mie prater man sammen på tegnspråk. For mens foreldrene er døve, har Mie normal hørsel. Derfor vil Kristine at datteren skal få trening i muntlig norsk.

– Vi tenker på fremtiden hennes, på skolegang og at hun skal kunne kommunisere med andre barn, sier hun via tegnspråktolk.

Mie går i Villa Villekulla barnehage i Sandefjord, og bestyrer Nina Imsrud søkte kommunen om tilskudd for seks barn med minoritetsbakgrunn for at de skulle få ekstra undervisning i muntlig norsk. Hun ser på et barn med tegnspråk som morsmål som et minoritetsspråklig barn.

– Derfor ser jeg ingen grunn til at hørende barn med døve foreldre ikke skal få slik støtte. Tegnspråk er et eget språk med egen setningsbygning og grammatikk.

Kerstin Hole Skofteland

Kerstin Hole Skofteland i Sandefjord kommune sier at avslaget fra kommunen er basert på retningslinjer fra Utdanningsdepartementet.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK
Mot regelverket

Slik ser ikke Sandefjord kommune på det. Leder av barnehagemyndighetene i kommunen, Kerstin Hole Skofteland, avslo søknaden om støtte til Mie. Hun mener at Mies tilfelle ikke omfattes av det spesielle tilskuddet som det er søkt om.

– Slik det er definert i opplæringsloven er tegnspråk og minoritetsspråk definert i hver sin paragraf. Så vi forholder oss til det regelverket som gjelder for tegnspråk.

Spent på en avgjørelse

Nina Imsrud i Villa Villekulla barnehage ble veldig overrasket over svaret fra kommunen.

– Jeg så på dette som en helt grei sak. Jeg har aldri vært borti et lignende tilfelle, og derfor er en avgjørelse her prinsipielt viktig.

Nå er saken sendt til Fylkesmannen i Vestfold for å få en avklaring på hvem som kan få tilskudd til språkopplæring.