NRK Meny
Normal

Flere fikk for lite penger

NAV i Stokke har ikke fulgt lovverket godt nok, viser en ny rapport. Flere har fått for lite penger når de har bedt om økonomisk stønad.

NAV
Foto: Hans Erik Weiby

Når personer kommer til NAV for å be om økonomisk hjelp, blir hver enkelt sak behandlet individuelt og skjønnsmessig. Også i Stokke kommune.

Men her har kontoret brutt loven, for stønadsnivået er så lavt at det ikke har vært forsvarlig over lengre tid.

Det kommer det frem i en tilsynsrapport fra Fylkesmannen.

– Det er ikke slik at vi med overlegg ikke følger lovverket, men vi ser at vi har praktisert loven på en strengere måte enn det som er ment, sier NAV-leder i Stokke, Jessica Sørensen.

Vil ha flere i arbeid

NAV-lederen forklarer at grunnen til de lave utbetalingene først og fremst er fordi de ønsker at flere skal få arbeid.

– Blir stønaden så høy at det ikke lønner seg å jobbe, kommer færre ut i arbeid, sier NAV-lederen.

Hun forteller at Fylkesmannen likevel mener de skjønnsmessige vurderingene de har gjort ikke er gode nok. De gir folk for lite penger.

Feil i trygdetrekk

Jessica Sørensen
Foto: Privat

Under tilsynet ble det også avdekket av NAV-kontoret har feil praksis når de trekker folk i trygd som egenbetaling for midlertidig bolig.

Det er gjort som frivillige trekk direkte fra trygden, noe flere kommuner i Vestfold gjør, ifølge Sørensen.

Fylkesmannens tilsynsrapport viser at dette er en praksis som mangler hjemmel i lov.

– Det er ikke lovstridig å ta egenbetaling, det er bare måten det er gjort på som strider mot loven, sier Sørensen.

Hun forklarer at riktig praksis er å sende faktura til mottakerne av tjenesten.

– Summen er den samme også ved fakturering, og vi har allerede endret innbetalingsmåten, understreker NAV-lederen.

Les også:

Utarbeider plan

Sørensen er glad for gjennomgangen av tjenestene, slik at hun og medarbeiderne får mulighet til å korrigere det som er feil.

– Når det gjelder de skjønnsmessige vurderingene ser vi jo at vi må endre praksisen og gi mer i stønad, sier hun.

Innen utgangen av august skal NAV i Stokke ha utarbeidet en plan som vil inneholde tiltak som skal settes i verk for å rette de avvikene som er funnet.

Det kommer også en plan for hvordan ledelsen skal kontrollere effekten av tiltakene.