Naturhistorisk museum interessert i Janias fangst

En sjelden fisk i norske farvann.

Ryszard Stanislaw Jania holder fisken.

AVTREKKERFISK: Denne fisken ble fisket i Oslofjorden denne måneden.

Foto: Privat

Det var i forrige uke, da Ryszard Stanislaw Jania (54) fra Sem i Tønsberg var i Holmestrand for å fiske makrell, at avtrekkerfisken beit på kroken. Fiskeren ble intervjuet av fiskemagasinet hooked.no fordi fisken er veldig sjelden i Norge.

Ryszard Stanislaw Jania holder fisken som henger i fiskesnøret.

SJELDEN FANGST: Ryszard Stanislaw Jania er god på fiskearter, men måtte få hjelp til å finne ut slags fisk han hadde fått på kroken denne gangen.

Foto: Privat

– I begynnelsen var jeg bare glad for å ha fått fisk, men nå når jeg vet hvor uvanlig denne fangsten er, føler jeg meg ganske stolt, sa 54-åringen.

Både biolog Jan Ingar Båtvik ved Høgskolen i Østfold og forsker Åge Brabrand ved Naturhistorisk museum bekrefter at fisken er et sjeldent funn i våre farvann.

Etter å ha sett et bilde av fangsten, er Båtvik nokså sikker på at det er snakk om den avtrekkerfisken, sannsynligvis Balistes carolinensis, som av og til besøker norskekysten.

– I Norge foreligger det få funn. Det kan se ut som det er under ti funn langs norskekysten, og så langt jeg har funnet ut er den aldri tatt i Oslofjorden tidligere. Men her kan det være nyere funn som ikke har nådd litteraturen, opplyser biologen til NRK.

– En riktig raring

Han forteller videre at fisken har fått navnet avtrekkerfisk på grunn den forrerste ryggfinnen som består av tre stive pigger, som fisken kan stikke opp om den ønsker, for eksempel for å feste seg inne i en hule.

– Den har ikke bukfinner, bare en pigg midt under. I munnen har den flere skarpe tenner, nærmest som en gnager. I tillegg har den to hoggtannlignende tenner på hver side i overkjeven. Det er altså en riktig raring, fortsetter han.

Arten har tilhold i varmere områder, og utbredt både vest og øst i Atlanterhavet.

– På østsiden går den fra Angola i nord til De britiske øyer både vest og øst, forteller biologen.

Vil ha den til Oslo

Naturhistorisk museum er glad for at slike funn blir registrert, og forsker Åge Brabrand opplyser at de gjerne vil gjerne få tilsendt dette eksemplaret.

– Det er viktig å dokumentere og følge et endret utbredelsesmønster til både dyr og planter, men det er ikke mulig å knytte ett slikt sjeldent funn til klimaendringer. Men det er uansett interessant.

Fiskeren opplyser til NRK at fisken er fryst, og at han kan gi den fra seg ved interesse, men at innmaten er tatt ut.

Avtrekkerfisken kan likne en grå flyndre.

STORT EKSEMPLAR: Avtrekkerfisken i Holmestrand var 40 centimeter lang, og veide 1,16 kilo. Biolog Jan Ingar Båtvik opplyser at det er cirka så lang denne arten kan bli, og at den ikke regnes for å ha verdi som matfisk.

Foto: Privat