NRK Meny
Normal

Når «sykt barn-dagene» er brukt opp

Året går mot slutten, men hva gjør du når kvoten for barnas sykdom er brukt opp?

sykt barn

20 DAGER: Hver forelder har ti dager hver til å være hjemme med sykt barn i året, men det er ikke alltid nok. (illustrasjonsbilde)

Foto: Colourbox

– Vi trenger helt klart flere dager, sier småbarnsmor Cathrine Hagaseth.

Sønnen hennes, Victor på snart to, har vært hjemme fra barnehagen 19 dager hittil i år. Etter hvert som dagene har gått har foreldrene blitt stressa for hva de skal gjøre dersom de går tom for omsorgsdager.

Hvert år har hver forelder ti dager man kan være hjemme fra jobb på grunn av syke barn. Har du flere enn tre barn, har du 15 dager til rådighet.

Spesielt det første året i barnehage opplever foreldre at barna er mye syke, og ti dager hver strekker kanskje ikke til.

Ulønnet permisjon eller feriedager

Hvis du har brukt opp sykedagene kan du bli enig med arbeidsgiver om å få ytterligere fridager, men juridisk sett har du ikke krav på flere dager fri enn det som er fastsatt i loven.

Advokatfullmektig i Virke, Anita Hegg, har inntrykk av at de fleste arbeidsgivere strekker seg langt for å hjelpe til.

– Man kan få rett til ulønnet permisjon. Hvis arbeidsplassen har avspaseringsordninger kan man eventuelt bruke avspasering. Begge deler må avtales med leder. I verste fall må man bruke feriedager, sier hun.

Ikke bruk egen sykemelding

– Man kan ikke bruke egne sykedager hvis man skal være hjemme med sykt barn. Da bruker du egenmeldingen for egen sykdom på feil grunnlag, og risikerer å bruke den opp, sier Hegg i Virke.

Nav mener en tett og åpen dialog med arbeidsgiver er nøkkelen her.

– Mange arbeidsgivere har gode tilretteleggingsmuligheter ved sykdom. Som bruk av fleksitid, jobbe på kveldstid eller hjemmefra, ta ut ekstra fridager eller fri uten lønn, sier Tom Henry Olsen, leder av Nav Arbeid og Helse i Vestfold.

Høyere terskel for å holde sønnen hjemme

Cathrine Hagaseth og sønnen Victor.

SØKTE: Cathrine Hagaseth måtte søke om flere omsorgsdager.

Foto: Privat

Etter hvert som Cathrine Hagaseth og samboeren har brukt omsorgsdagene har terskelen for å holde sønnen hjemme fra barnehagen blitt høyere.

– Det har hendt jeg har sendt han i barnehagen når jeg kanskje kunne tenkt å ha han hjemme, sier Hagaseth.

Da de begynte å nærme seg grensa på tjue dager så de seg nødt til å søke om å få flere omsorgsdager. Det fikk de innvilget, på grunn av sønnens astma. Du kan søke om flere omsorgsdager via Nav hvis du har et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn.

Sender syke unger i barnehagen

– Hvis det kommer barn til oss som ikke er i form, har vi lav terskel for å ringe foreldrene og si at barnet ikke har noe å gjøre i barnehagen den dagen, forteller Joakim Johansen, daglig leder i Karisletta barnehage i Sandefjord.

Han opplever en god og åpen dialog med de fleste foreldre, men synes det til tider kan virke som om det passer litt dårlig med syke barn.

– Stort sett blir de glade for at vi ringer, men noen blir dessverre opptatt av at den planen de har lagt den dagen ikke blir noe av.