NRK Meny
Normal

Nå øker trafikken på Raveien

Mange fryktet store lekkasjer til Raveien da bilistene begynte å betale bompenger på E18. Tellinger vegvesenet har gjort viser at trafikkmengden på E18-strekningen Gulli-Langåker er blitt lavere.

Gamle E18 ved Bommestad

ARKIVBILDE fra 'gamle E18' like utenfor Larvik.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Det er blitt ca. 6–7 prosent mindre trafikk på E18, sier Ingunn Foss, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Både på Raveien og E18 har Statens vegvesen automatiske tellepunkter. De har målt gjennomsnittsmengden av trafikk på E18 før bompengeinnkrevingen startet, og etter – altså i litt over en uke.

Vegvesenet sier det er for tidlig å si noe bastant, men nedgangen på syv prosent viser tendenser.

– Noen kjører andre veier, tar bussen eller endrer kjøremønsteret sitt, og mange kjører nok på Raveien. Vi teller fortløpende og er ute på veiene for å observere, sier Foss.

Ingunn Foss

Ingunn Foss, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Vanskelig å spå

130 millioner kroner i Gulli-Langåker-prosjektet ble satt av til trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med bygging av veistrekningen, men Vegvesenet sier det er vanskelig å spå hvor mye større trafikken må bli før det skapes køer, trafikkfarlige situasjoner, eller stor slitasje på Raveien.

– Vi har satt ned hastigheten enkelte steder, forsterket belysningen, og installert fartsdempere slik at Raveien tåler mer trafikk enn den gjorde før, men vi følger nøye med på trafikksikkerheten for beboerne langs veien, sier Foss.

Så er spørsmålet: Vil flere kjøre på Raveien etter hvert som pengene flyr, eller tar bilistene seg råd, selv om det svir?

– Generelt blir lekkasjer mindre når det har gått noe tid, avslutter Foss.