Skeptisk til "havari­kommisjon" for helsevesenet

Pasientombudet i Vestfold er ikke sikker på at en undersøkelseskommisjon er hensiktsmessig.

Torunn Grinvoll

MYE Å FORHOLDE SEG TIL: Pasient- og brukerombud i Vestfold Torunn Grinvoll tror dette bare blir enda en instans og forholde seg til. Hun mener at ressursene like gjerne kunne vært brukt på og ruste opp Helsetilsynet.

Foto: HINA ASLAM / NRK

– Jeg var jo en av de i utvalget som ikke var imot dette, men som en totalvurdering mener at det heller bør satses på å styrke de eksisterende ordningene, sier pasient- og brukerombud Torunn Grinvoll til NRK.

Nå blir det etablert en undersøkelseskommisjonen som skal behandle alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten, også populært kalt en "Havarikommisjon for helsevesenet".

Undersøkelseskommisjonen skal ikke erstatte Helsetilsynet, men skal ha en selvstendig stilling og vil ikke være tilknyttet noen instanser i helseforvaltningen.

Vil styrke tilliten

Fagdirektør Per Weydahl ved Sykehuset i Vestfold mener dette kan være med å styrke tilliten ved alvorlige hendelser som skjer i regi av helsevesenet.

– Dette syntes jeg er veldig greit. Med en selvstendig stilling vil muligens dette være med på å styrke tilliten. Jeg har registrert er at dette blir mottatt positivt fra pasientorganisasjoner, sier Weydahl.

Per Grunde Weydahl

POSITIV: Fagdirektør Per Weydahl ved Sykehuset i Vestfold ser frem til den nye undersøkelseskommisjonen blir satt i gang.

Foto: Kathrine Krømke / NRK

Hvilken betydning vil denne undersøkelseskommisjonen ha for dere, pasientene og pårørende?

– Vi har allerede stor åpenhet om dette på sykehuset. Vi publiserer meldingene på internett og dette er åpent for alle. Vi arbeider aktivt for en åpen meldekultur. Når det har skjedd en mistanke om en skade ønsker vi at dette meldes.

Mer åpenhet

Sykehuset i Vestfold har høye forventninger til den nye undersøkelseskommisjonen, og håper på mer åpenhet og involvering av pasientene enn det vi ser i dag.

– Forventningene er at det skal bli enda bedre kommunikasjon mellom sykehus, pasienter og pårørende. Om denne type hendelser ved at denne kommisjonen opprettes, sier Weydahl til NRK.

Viktig tiltak

Det å lære av feil og forebygge feil er helt avgjørende for å gjøre helse- og omsorgstjenesten enda bedre og tryggere for pasientene, forteller helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

bent høie

BYGGE OPP HELSETJENESTEN: Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener dette er et viktig tiltak for å bygge opp helsetjenesten.

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre

– Det er altfor mange som dør eller blir skadet som følge av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Det å etablere en uavhengig undersøkelseskommisjonen et viktig tiltak i arbeidet med å bygge pasientens helsetjeneste, forteller Høie.

Store forventninger

Pasient- og brukerombud Torunn Grinvoll mener at pasienter og pårørende som opplever alvorlige feil utført av helsevesenet vil ha store forventninger til denne nye undersøkelseskommisjonen.

– Pasienter vil jo ha forhåpninger og forventninger om at denne undersøkelseskommisjonen vil være veldig grundig i sitt arbeid når man går inn i en sak. Og at man vil få gode svar om hva som faktisk har skjedd, uavhengig av skyld, sier Grinvoll til NRK.