Nå får Larvik køproblemene

Fire felt på E 18 mellom Tønsberg og Sandefjord gjør at «proppen» flytter seg til Larvik. Beregn god tid hvis du skal gjennom der i helgen.

Køproblemer på E-18 Larvik

Utbyggingen av E-18 gjennom Larvik har startet og det kan ventes dårligere veistandard og økt trafikk i fremtiden.

Foto: John-Andre Samuelsen

Det oppfordrer fungerende veisjef i Vestfold, Rune Sundmark.

– Vi har foreløpig lite erfaring i Larvik. Vi har flyttet køproblematikken fra området rundt Tønsberg og ned hit. Men trafikkmengden er mindre her, så omfanget vil nok ikke bli like stort. I de verste periodene venter vi forsinkelser på rundt ti minutter, sier veisjefen.

Les også:

Utfordringer

Rune Sundmark

Rune Sundmark, fungerende veisjef i Vestfold, oppfordrer bilister som skal ferdes på E-18 gjennom Larvik til å beregne god tid. Det ventes ti minutter forsinkelser.

Foto: Per Foss / NRK

Grunnen til at det er forsinkelser i disse områdene er fordi det går fra firefelts til tofelts vei, mens de gjør ferdig den siste biten av E 18 i Vestfold.

– Prosjektet består av flere deler. Det er den nye brua ved Farris og tunneler på hver side av den, samt øvrig veisystem. Mens dette pågår vil nok veistandarden være dårligere og det ventes mye trafikk, fortsetter Sundmark.

Les også:

Holder humøret oppe

Køproblemer på E-18 i Vestfold

Det er har gått fra firefeltsvei til tofeltsvei på E-18 strekningen gjennom Larvik. Den ventes å være ferdig om tre år. En ny bru, to tunneler og øvrig veisystem skal bygges ut.

Foto: John-Andre Samuelsen

I køen torsdag ettermiddag satt blant annet Asgeir Orskaug med familien. Han var på vei til Kragerø, og ikke vant til denne køproblematikken.

– Det gikk veldig fort fra Tønsberg og ned, og vi hadde det veldig fint. Men det er tydelig at køen har flyttet seg. Dette er jeg ikke vant til. Vi holder stemningen oppe med litt film og pastiller, smiler Orskaug.

Prosjektet er ventet å være klart om tre år, så det er bare å forberede seg på flere køer i den sørlige delen av fylket. Men veisjefen tror resultatet blir bra.

– Vi vil nok oppleve det vi har sett på Tønsberg-Sandefjord strekningen, at køen slipper opp og trafikken flyter på en trygg og god måte, avslutter Sundmark.