Nå er det slutt på tiltaket FRI

Manglende langsiktig finansiering og stor variasjon i antall brukere fører til at Kirkens Bymisjon i Vestfold avslutter tiltaket FRI.

Kirkens Bymisjon i Tønsberg.

Tiltaket FRI har tilbudt gjengangerkriminelle bolig, arbeid og et nettverk etter endt soning i fengsel.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Tiltaket FRI har vært Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Vestfold sitt tilbud for å få gjengangerkriminelle tilbake i samfunnet etter endt fengselsopphold. Tiltaket har vært drevet i fire år og tilbyr bolig, arbeid og et rusfritt nettverk.

– Det er trist for brukere, ansatte og alle sponsorer og støttespillere at tilbudet nå må legges ned, sier daglig leder i Kirkens Bymisjon i Vestfold Melle Aakenes.

Mangler midler

Det skal være mangel på langsiktig økonomisk finansiering og lite kontinuitet i antall brukere som er årsaken til at tilbudet legges ned.

– Det har ført til at de faste kostnadene har fortsatt uten at det har vært brukere nok til å forsvare kostnadene. Det er ikke samsvar med forsvarlig drift, sier Aakenes.

Hun forteller at tiltak som FRI oftest støttes fra flere hold. Også brukernes kommuner er en bidragsyter som er viktig.

– Deltagere i tiltaket bør ha med seg finansiering fra sin kommune for at det hele skal gå rundt. Det har vært stor variasjon i om de har hatt det, og tiltaket FRI har gått med oppsamlet underskudd i flere år på rad, forteller Aakenes.

Hun understreker at tiltaket har vært en stor suksess for dem som har deltatt og at modellen til FRI fortsetter andre steder i landet.

Vil følge opp brukerne

Tiltaket stopper 1. desember i år, men Aakenes sier de vil arbeide for å følge opp de brukerne som får hjelp av FRI akkurat nå.

– Det er et arbeid vi må gjøre nå, å kartlegge hvor langt vårt ansvar strekker seg og sørge for en forsvarlig avvikling for de brukerne vi har ansvar for, sier Aakenes.