Får ikke bestemme selv

– Fylkespolitikerne har ikke lenger handa på rattet i spørsmål om nye regioner, sier kommunalministeren.

Vestfold fylkeskommune

TO JA, ETT NEI: Vestfold og Telemark anbefaler en sammenslåing med Buskerud. Om Stortinget er enig, blir Buskerud ufrivillig med i den nye regionen.

Foto: Karianne Hinlo / NRK

Fylkeskommunene har hatt mulighet til å være med å forme det nye, regionale nivået, men få har kommet til enighet. Nå har fristen gått ut.

– Den prosessen gikk frem mot nyttår, så vil det etter hvert være regjering og storting som skal ta endelig stilling til de nye regionene, sier kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner (H).

Uenigheter

Buskerud, Telemark og Vestfold, den såkalte BuTeVe-regionen, er ønsket av både Telemark og Vestfold. Problemet er at Buskerud vil en annen vei.

De vil opprette Viken-regionen med Akershus og Østfold. Men problemene stopper ikke der. De to fylkene vil nemlig ikke ha Buskerud.

Etter fylkestinget i Vestfold 15. desember, sa Arve Høiberg (Ap) at veien videre blir utfordrende.

– Regjeringen skal legge frem et forslag for Stortinget. Det vi kan gjøre, er det vi har gjort i dag – være enstemmig om et råd. Så er det en vanskelig situasjon hvis Stortinget skulle følge vårt råd, for da vil vi ha en tredje partner som egentlig ikke ønsker å være i den konstellasjonen.

Etter fylkestinget i Telemark 8. desember, sa Fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid (Ap), at det eneste naturlige er BuTeVe.

– Det foreligger ikke en intensjonsavtale mellom de tre fylkene, men det er et veldig tydelig signal til Stortinget. Med Vestfold står vi sterkt i å anbefale BuTeVe som den naturlige regionen.

– Det beste for Buskerud

I Buskerud ble det imidlertid vedtatt å gå for sammenslåing med Akershus og Østfold, og det etter at de to fylkene altså stemte nei til samme konstellasjon. Buskerud Arbeiderpartis Anne Sandum sa etter fylkestinget at de håper regjeringen og Stortinget følger deres råd.

– Vi har gjort den jobben vi er bedt om å gjøre, og avgitt det svaret vi mener er det beste for Buskerud.

Frp Buskeruds Lavrans Kierulf var imidlertid særdeles lite imponert over avtalen.

– Den er stemt ned, så dette ble det første fylkestinget som faktisk stemte for denne avtalen. Da kan man spørre seg hva dem som har sittet og forhandlet har drevet med.

Bevegelse

Kommunalministeren synes at det, tross uenigheter, har kommet mye ut av prosessen.

– Fra at alle fylker ville stå for seg, ser vi nå at mange fylker gjør gjensidige vedtak. Så er det litt ulike prioriteringer mellom fylkene, men det viser at de ser at hvis de skal ha et regionalt nivå, så må de bli større. De må bli sterkere og kunne ta på seg flere oppgaver.

Men nettopp hvilke oppgaver de nye regionene skal ha, er flere politikere usikre på. Tidligere statsråd og fylkesordfører i Telemark, Terje Riis-Johansen (Sp), sa etter fylkestinget i Telemark at hele reformen bør legges på is.

– Jeg syns vi skal ta det opp igjen når staten kommer med konkrete oppgaver. Det er det som etterlyses her, men det kommer ikke og da er dette en helt meningsløs debatt.