Disse Tønsberg-barnehagene kan rammes av streik

Se blant annet hvilke skoler og barnehager i Tønsberg som kan bli rammet av streik fra mandag av.

Barnehage

Se oversikten over hvilke arbeidssteder som berøres av en eventuell streik, lenger ned i artikkelen.

Foto: colourbox.com

Hvis det ikke blir enighet mellom partene i det statlige tariffoppgjøret innen fristen klokken 24.00 natt til 26. mai, kan store grupper være i streik fra mandag morgen.

Unio har varslet at de tar ut i underkant av 6300 arbeidstakere i 11 kommuner og 10 fylkeskommuner i landet.

Tønsberg er blant stedene som kan bli rammet av streik:

 • Sykehjemmene
 • Sykehjemmene driftsoppgaver
 • Sykehjemmene korttid
 • Tønsberg kommune rådmannens stab
 • Fjerdingen barnehage
 • Sykehjemmene langtid
 • Presterød barnehage
 • Sykehjemmene spesialavdeling
 • Fagenhet oppvekst
 • Tildeling helse og omsorg
 • Trudvanglia barnehage
 • Knapløkka barnehage
 • Fysio, ergo, og hjelpemiddeltjenester
 • Hjemmetjenesten
 • Sandeåsen barnehage
 • Kongseik ungdomsskole
 • Tjeneste forebyggende helse
 • Træleborg skole
 • Byskogen skole
 • Vestfold fylkeskommune kultursektor
 • Færder videregående skole avd. Korten
 • Fylkesadministrasjonen
 • Færder videregående skole avd. Teie

Også Vestfold fylkeskommune berøres av en eventuell konflikt i første omgang.

Kommuneansatte

YS Kommune (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund) har også varslet streik for sine medlemmer dersom partene ikke blir enige.

Meklingen i kommunesektoren skal avsluttes innen klokken 24.00 søndag 25. mai.

Hvis ikke partene kommer til enighet, kan det bli kommunestreik fra mandag 26. mai. I tillegg til kommuneansatte i Tønsberg, blir også kommuneansatte i Nøtterøy kommune og i Horten kommune rammet av en eventuell streik.