Møtte Huitfeldt om marinemusikken

Marinemusikken jobber hardt for å overtale stortingspolitikere om å stemme imot regjeringens forslag om nedleggelse. I går var representanter fra Marinemusikken i Oslo for å snakke med leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt. Tl tross for at de ikke fikk noen lovnader, er tillitsvalgt for Marinemusikken Heidi Holm-Stømer optimist etter møtet.