NRK Meny

Møte om lakselusa

Larvik-ordfører Rune Høiseth og Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch er to av 64 ordførere landet rundt som har signert et "opprop for villaksen og sjøørreten".
En representant for de 64 ordførerne møter i dag fiskeriminister Elisabeth Aspaker for å be regjeringen om en sterkere innsats mot lakselus og villaksens overlevelse.