NRK Meny
Normal

Stefaren ville ikke forklare seg

Andre dagen av ankesaken mot moren til Christoffer Gjerstad Kihle er i gang. Christoffers mormor og flere familiemedlemmer av guttens mor vitner i retten i dag. Men stefaren nektet å vitne.

Christoffer Gjerstad Kihle

Christoffers mormor og tiltaltes mor, Ragnhild Gjerstad, vitner i retten i dag.

Foto: Privat/NRK

I rettssakens to første dager har Christoffers nærmeste, mor, far, stefar, onkel, mormor og bestefar forklart seg.

Samlede forklaringer

Vi har hørt om en gutt som levde et godt liv sammen med sin mor og far, og senere sammen med mor da hans mor og far gikk fra hverandre. De bodde på gården til besteforeldrene.

Da moren fikk en ny kjæreste, som senere ble henne ektemann, ble det store forandringer i livet hans. Christoffer ble en gutt som etter mor og stefars utsagn hadde blåmerker og sår som følge av fall. Det ble sagt at han hadde ADHD, var aktiv og til tider vrang. Han fikk medisiner.

Morens familie var rimelig samlet i sine forklaringer om forandringene, ikke bare med Christoffer men også med Christoffers mor.

Dømt for mishandling

Guttens stefar er dømt for å ha mishandlet Christoffer slik at han døde. Det skal ikke lagmannsretten legge til grunn. Den skal kun avgjøre om guttens mor passivt og straffbart har medvirket til at hennes sønn døde.

Det er hun dømt for av Tønsberg tingrett. Dette handler om vanskelig juss og saken kan, uavhengig av utfallet i Agder lagmannsrett, ende i Høyesterett. Der er det liten praksis fra slike saker.

I de neste dagene skal de som hadde med Christoffer å gjøre den siste levetiden han hadde, og etter han var død, forklare seg.

Det blir vitneavhør av helsepersonell, politifolk, medisinske sakkyndige som obduserte Christoffer og flere andre som hadde med den lille gutten å gjøre.

Det er åtte år siden Christoffer Kihle Gjerstad døde. Fortsatt rulles hans liv ut i full bredde – i rettssalen.

Dette er en sak om en åtte år gammel gutt ble sviktet av alle og som ble funnet død hjemme i sin egen seng med et 17 centimeter langt kraniebrudd.

Rettssaken varer i 9 dager til.

Husker at han lekte med Christoffer

Christoffers onkel - den tiltaltes bror - fortalte at Christoffer endret adferd da stefaren kom inn i bildet.

Onkelen husker at han lekte en del med Christoffer da søsteren bodde på foreldrenes gård i Andebu. Blant annet fisket de og bygget hytte.

Han forklarte mye av det samme som hans mor hadde sagt tidligere på dagen (se nedenfor), at Christoffer hadde det veldig fint da han bodde på gården sammen med mamma, mormor og bestefar.

– Han var en livlig livsglad gutt. Det var en fin tid, fortalte onkelen.

Endret adferd da stefaren kom

– Det er ikke noen tvil om at Christoffer endret adferd da søsterens nye mann kom inn i bildet, sa Christoffers onkel.

Onkelen kunne beskrive strenge regler. Blant annet beskrev han, som sin mor, at stefaren hadde ny bil som ikke Christoffer fikk sitte i, fordi det kunne bli stygge merker på setene. Han forklarte at søsteren måtte parkere den nye bilen flere hundre meter unna huset, fordi Christoffer kunne komme til å kaste stein på den.

Han beskrev også, som sin mor, blant annet en ferietur til Danmark der han selv satt på med søsteren og Christoffers stefar, mens Christoffer satt på med mormor og bestefar.

Også onkelen forklarer at han husker dårlig flere detaljer.

Ville ikke ha med seg lekene han fikk til jul

Onkelen til Christoffer fortalte at han spesielt husker julaften 2004. Det hadde vært litt vanskelig i familien. De var enig om å samles på gården og feire jul sammen, men stefar dukket aldri opp.

Da Christoffers mamma sa de ville reise hjem litt tidlig på kvelde, (de bodde da i Kodal sentrum), ville ikke Christoffer ha med seg lekene han hadde fått til jul. Onkelen mener å huske at han hadde fått vite at stefaren ødela Christoffers leker.

– Hvem har fortalt deg dette, spurte aktor.

– Det husker jeg ikke, men det er mulig jeg har lagt sammen to og to, svarte onkelen.

Følelsesladet forklaring

Onkelen var også følelsesladet og tok til tårene da han ble spurt om detaljer rundt Christoffer og det han opplevde med den lille guttens adferd, skader og forandring i livet, etter at stefaren kom inn i familielivet.

Han ble også spurt om hvordan han opplevde det da Christoffer døde. Han forklarte at han kom til huset der Christoffer og familien bodde, og så ambulanser på stedet. Han gikk inn i huset og forstod at noe alvorlig hadde skjedd.

Han fikk raskt vite at de drev med gjenoppliving av Christoffer og at det ikke gikk bra. Han forsøkte å snakke med søsteren sin, men at hun var helt stum og uten mimikk.

Det ble en forklaring som åpenbart kostet han mye energi og var krevende for han. Han hadde det vanskelig i vitneboksen

Stefaren ville ikke forklare seg

Stefaren til Christoffer, som er dømt for å ha mishandlet gutten slik at han døde, var til stede i retten. Han ville ikke forklare seg.

Forklaringene fra stefar, tiltaltes ektemann, ble derfor lest opp i retten. Dette er ikke nye forklaringer, men forklaringer som ble lagt fram under forrige rettsrunde.

Stefaren samtykket i at de gamle forklaringene kunne leses opp. Han forlot deretter retten sammen med to politibetjenter. Han soner en dom på åtte år .

Mener Christoffer forandret seg

Tiltaltes mor, Christoffers mormor, var første vitne i retten tirsdag.

Hun forteller om sitt eneste barnebarn den gang, Christoffer, og den nære tilknytningen de hadde. Hun forklarer at mye forandret seg etter at datteren fikk en ny kjæreste.

Datteren forandret seg, og Christoffer forandret seg.

– Den nye mannen tok styringen

Hun sier hun reagerte på at datterens kjæreste tok over så mye av styringen på Christoffer.

Hun forklarer at Christoffer sov dårlig om natten hjemme etter at den nye mannen hadde flyttet inn, men sov hele natten når han overnattet hos dem.

Hun tegner et svært negativt bilde av datterens nye kjæreste, senere ektemann, og hans forhold til Christoffer. Hun forklarte om flere episoder der hun opplevde at Christoffer og moren ble styrt.

Christoffer og moren bodde på gården til Ragnhild Gjerstad og mannen i Kodal da den nye mannen kom inn i familien. Etter hvert flyttet de tre til Kodal sentrum.

Mormoren forklarer om flere observasjoner på Christoffer etter flyttingen. Det var uforklarlige sår og blåmerker på Christoffers kropp. Det var merker som Christoffer sa han ikke husket.

Aktor spør om mormoren tok dette opp med andre.

– Nei det gjorde jeg ikke, men det burde jeg nok gjort, svarer Ragnhild Gjerstad i retten.

Hun forklarer at hun hadde tatt dette opp med Christoffers mor, men fikk bare høre at Christoffer hadde falt mye. Få dager etter at Christoffer var død ba hun politiet om å få gi en forklaring om disse forholdene.

Forteller om det siste møtet

Mormoren forteller om den siste dagen hun så Christoffer i live. Det var helgen før han døde. Christoffer fikk servert sjokoladepudding, som var det beste han visste. Da den lille gutten hørte at moren kom for å hente ham, skjøv han desserten bort og ble vrang og vanskelig.

Mormoren forteller at hun spurte datteren sin om hva det som foregikk hjemme hos dem siden Christoffer ikke ville hjem. Hun spurte også om blåmerker og sår på kroppen til Christoffer. Datteren hadde svart at de hadde det bra.

Mormoren sier at det ble gjort en avtale om at Christoffer skulle komme tilbake to dager senere. Det møtet ble avlyst fordi Christoffer skulle være med stefaren på jobb.

Et par dager senere opplevde mormoren å få beskjed om at Christoffer var sendt på sykehus.

Mener datteren forandret seg

Mormoren blir spurt om sitt forhold til Christoffers stefar. I sin politiforklaring har hun tidligere forklart at hun hadde sagt at hun mente at Christoffer følte seg utrygg på grunn av stefarens strenge regime hjemme.

Og hun mener at det ikke bare var Christoffer som forandret seg da den nye mannen kom inn i bildet.

– Datteren min er fullstendig forandret etter at hun traff sin nåværende ektemann. Fra å være en sprudlende glad og blid jente, har hun forandret seg til en taus person.

Erklærte seg ikke skyldig

Da ankesaken startet mandag erklærte tiltalte seg ikke skyldig.

Hun er tiltalt for medvirkning til legemsfornærmelse med døden til følge etter at sønnen døde av hodeskader for åtte år siden.

Morens ektemann, guttens stefar, er tidligere dømt til åtte års fengsel for å ha mishandlet Christoffer slik at han døde.

Under rettssakens første dag sa tiltalte blant annet at hun aldri var vitne til vold i hjemmet der hun og Christoffer bodde sammen med guttens stefar.

Ankesaken startet mandag denne uken. Christoffers biologiske far og tiltalte, Christoffers mor, forklarte seg i løpet av rettens første dag.

Dette er fjerde gangen saken er i retten. To ganger er stefaren tiltalt og dømt, én gang er moren tiltalt og dømt, og nå er det morens ankesak som går for retten.

Det er satt av 11 dager til rettssaken.