Mobilen avgjør toppkandidaten

Hvem av disse tre som blir SVs kandidat til stortingsvalget neste år, skal partimedlemmene avgjøre med mobiltelefon eller datamaskin.

SVs toppkandidater

SVs medlemmer skal avgjøre om Grete Wold, Lars Egeland og Elin Dahling blir partiets toppkandidat til stortingsvalget neste år.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

SV i Vestfold prøver ut en ny metode for å avgjøre hvem som skal være partiets toppkandidat ved neste års stortingsvalg. Alle medlemmene får mulighet til å stemme på toppkandidat, ved bruk av mobil eller datamaskin.

Ifølge dem selv blir SV dermed det første partiet som gir alle medlemmer mulighet til å stemme på toppkandidaten.

Heming Olaussen

– Du får en kode, går inn på en side, og trykker på den kandidaten du ønsker å stemme på, sier leder av nominasjonskomiteen Heming Olaussen.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

– Jeg håper på en helt annen deltakelse, større interesse og konkurranse om førstekandidaten, sier leder av nominasjonskomiteen i Vestfold SV, Heming Olaussen.

Tidligere innstilte en nominasjonskomite en liste med kandidater som delegater fra hvert lokallag deretter stemte på. I år kan alle medlemmer innmeldt i partiet 24 timer før avstemningen starter, stemme med mobilen eller med datamaskinen på tre kandidater.

Avstemning rundt enkeltsaker neste skritt

Olaussen tror årets ordning bidrar til mer åpenhet i nominasjonsprosessen.

– Det har vært en samfunnsdebatt om at det har vært for lite åpenhet og demokrati i valg av toppkandidater og stortingsrepresentanter. Dette er vårt bidrag til å gjøre det mer åpent, sier Olaussen.

Partisekretær i SV, Kari Elisabeth Kaski, sier de vil ta erfaringene fra forsøket i Vestfold med seg videre.

– Jeg ønsker mer av dette, og ikke bare i valg av førstekandidater. Kanskje kan vi også teste ut at alle medlemmer får stemme om hva vi skal mene i enkeltsaker fram mot valget neste år, sier Kaski.

– Men vi må først evaluere forsøket i Vestfold, og se hvordan det slår ut, både på deltakelse, likestilling og engasjement.

Tre i kampen

Lars Nehru Sand

Politisk kommentator Lars Nehru Sande mener ordningen er bra for partidemokratiet.

Grete Wold, Elin Dahling og Lars Egeland skal konkurrere om å bli partiets stortingskandidat fra Vestfold neste år. De er positive til den elektroniske uravstemningen.

– Du kan ikke stille opp på dette hvis du ikke tør å tape, sier Lars Egeland.

Politisk kommentator Lars Nehru Sand i NRK sier bruk av mobil eller datamaskin framfor å delta fysisk på et møte, gjør det enklere for folk å delta i valg av toppkandidat.

– Alle tiltak som bidrar til at flere involveres i en så viktig prosess, er bra for et partidemokrati. Men også for velgerne utenfor partiet fordi det blir mer debatt. En får følelse av at noe står på spill og at det ikke er avgjort på forhånd av en politisk elite, sier Lars Nehru Sand.