- Rusmisbrukere trenger behandling mer enn omsorg

Helseforetakene kaster bort penger på rusbehandling hos organisasjoner som Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon. Det mener lederen for det private behandlingssenteret Alfa i Re, Petter Holden.

Petter Holden

Petter Holden, leder for behandlingssenteret Alfa

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Jeg mener at jo mer omsorg og forståelse rusmisbrukere får, jo mer minsker motivasjonen til å ta behandling, sier Holden.

På verandaen utenfor det litt slitne administrasjonsbygget i skogen i Re, forteller daglig leder Petter Holden at over halvparten av de rusavhengige som er innom Alfa blir rusfrie.

Det kan ikke Kirkens Bymisjon eller Frelsesarmeen vise til, ifølge Holden.

– Det er på en måte vedtatt at alt det Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen gjør er bra. Når det gjelder rusbehandling så er ikke alt det de gjør bra, fordi de driver med omsorg og ikke behandling.

Alfa

Behandlingssenteret Alfa i Vestfold

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– De kan ta døgnpriser som er veldig mye høyere enn det vi opererer med, rett og slett fordi ingen stiller de kritiske spørsmålene og ser på hva disse organisasjonene tilbyr og hva helseforetakene får tilbake av det de betaler.

Resultatet er en seig og langvarig form for aktiv dødshjelp.

Petter Holden

Mener du at helseforetakene får mer igjen for pengene sine hos dere i Alfa?

Ja, absolutt, sier Holden.

Holden mener Alfa også har et fortrinn de kristne organisasjonene mangler, men at dette fortrinnet ikke er noe det offentlige legger vekt på.

Vi har tre institusjoner som driver innenfor tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengige og der driver vi absolutt med behandling.

Oddrun Remvik
Oddrun Remvik

Oddrun Remvik, avdelingsdirektør for helse og sosial i Kirkens Bymisjon.

Foto: Privat

– Mange hos oss har vært der selv og vet hva som trengs for å komme ut av avhengigheten. Det er en dimensjon som er altfor lite anerkjent fra helseforetakenes side.

Minsker motivasjonen for behandling

Når fokuset i stor grad dreier seg om omsorg, blir resultatet en seig og langvarig form for aktiv dødshjelp, mener Holden.

– Vi vet at avhengighet er en progressiv sykdom og som er dødelig til slutt.

– Hvis man ikke går inn og setter de nødvendige konsekvensene og grensene for pasientene så vil pasienten dø.

Kjenner seg ikke igjen

Kirkens Bymisjon avviser kritikken fra Alfa.

– For det første så kjenner jeg meg ikke igjen i uttalelsen fra Holden om de behandlingsinstitusjonene som vi har i Kirkens Bymisjon i Oslo, sier Oddrun Remvik, avdelingsdirektør for helse og sosial i Kirkens Bymisjon.

– Vi har tre institusjoner som driver innenfor tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengige. Der driver vi absolutt med behandling, sier Remvik.

– Holden sier det er viktig å ta denne debatten. Han sier alle trenger omsorg, men omsorg og forståelse minsker motivasjonen for behandling. I stedet blir resultatet en seig og langvarig form for aktiv dødshjelp. Hvilke tanker gjør du deg om den uttalelsen?

– Jeg synes Holden bruker veldig sterke ord. I rusfeltet trenger vi et mangfold av behandling for folk som er der, fordi folk har ulike problemer og ulik tilnærming til det de trenger.

- Kaster bort ruspenger.