Planlegger å sprenge 50 miner funnet i Oslofjorden

– Publikum kan merke rystelser og høye drønn, opplyser Forsvaret.

En mine som ligger på bunn, med tang rundt seg.

MINER: Det ligger mange miner igjen på sjøbunnen etter andre verdenskrig. Disse skal fjernes og uskadeliggjøres etter hvert som de blir funnet.

Foto: Forsvaret

Det er politiet i Vestfold, Oslo og Østfold som har bedt Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) om å fjerne og uskadeliggjøre mer en 50 miner som er funnet på bunnen i Oslofjorden. De fleste ligger nord for Bastøy, utenfor Horten.

Operasjonen, som varer fra 24. april til 12. mai, heter «Operasjon Østerled 2017».

– Mange av minene er britiske bunnminer droppet fra fly under andre verdenskrig, og inneholder relativt store sprengladninger, sier minedykkeroffiser, orlogskaptein Wiggo Korsvik fra FOH.

Han opplyser videre at britene alene slapp over 1 500 miner i begynnelsen av andre verdenskrig, og at det antageligvis er igjen over 1 000 miner på sjøbunnen etter denne operasjonen. Langt fra alle er lokalisert med det utstyret som er tilgjengelig i dag, og Korsvik sier det vil ta flere år før alle minene er borte.

Minene som ligger utenfor Horten fraktes til grunnere vann og skal etter planen sprenges i Bastøybukta. Det andre sprengningsarbeidet er planlagt å skje hovedsakelig ved Raudskjæra utenfor Asker.

Den første uken deltar også fire fartøyer fra Natos minerydderstyrke i operasjonen.

Rystelser, høye drønn og vannsprut

Publikum kan merke rystelser, høye drønn og se vannsøyler fra havet under sprengningen. Områdene skal sikres, og FOH ber spesielt yrkes- og sportsdykkere være oppmerksomme på varslene som blir gitt i tiden fremover i forbindelse med arbeidet.

– Hvilke konsekvenser får dette for livet i sjøen?

– Når minene ligger på dypt vann, bruker vi minedykkere som fester en løfteballong på minene og flytter dem nærmere land. Når vi da sprenger minene på en dybde på 4–8 meter, så er det for å spare miljøet mest mulig. Energien fra detonasjonen fører til at vannet løfter seg opp, og da vil man kunne se en vannsøyle over vannet, sier Korsvik.

Noen av minene ligger i nærme fergeleiet til Bastø Fosen-fergene, men arbeidet skal ikke påvirke fergetrafikken mellom Horten og Moss i noen særlig grad, ifølge Korsvik.