Mindre strandsone langs Oslofjorden

Stadig mer av strandsonen forsvinner på grunn av byggeaktivitet. Det er særlig strandsonen langs Oslofjorden som er under størst press, der det kun er to kvadratmeter strandsone som er tilgjengelig per innbygger. Selv om byggeaktiviteten samlet har gått ned med 30 prosent fra 2005 til 2015, så er nesten en tredel av arealet i Norges strandsone påvirket av menneskelige inngrep og anses ikke som tilgjengelig, det viser tall fra statistisk sentralbyrå.