NRK Meny

Millioner

Kommunene i Vestfold kommer til å få flere millioner kroner dersom de slår seg sammen de neste årene. Det kommer fram i proposisjonen Kommunal- og moderniseringsdepartementet la fram i dag. For kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme blir tilskuddet på totalt 70 millioner kroner i en overgangsstøtte. I tillegg kommer de til å beholde tilskudd som om de fortsatt var enkeltkommuner i 15 år, med en nedtrapping over 5 år.