Miljøpartiet De Grønne: Harald Moskvil

Han vil ha betydelig høyere flypassasjeravgift. Førstekandidat Harald Moskvil i Miljøpartiet De Grønne i Vestfold vil også fjerne parkeringsplassene i byene.

Harald Moskvil i Miljøpartiet De Grønne

Harald Moskvil er førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Vestfold. Han er 55 år gammel og bor på Nykirke i Horten.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Bane NOR og kommunene er ikke enige om Vestfoldbanens framtidige trasé gjennom Tønsberg. Hvordan bør konflikten løses uten å skape vesentlige forsinkelser i prosjektet?

– At kommunene forsøker å nekte Bane NOR å utrede et alternativ etter at de samme kommunene har fått inn et tredje alternativ er uhørt. Hvis ikke kommunene er villige til å fire på dette er det dessverre nødvendig med statlig reguleringsplan. Det er beklagelig at kommunene ikke ser at en kommunalprosess hadde gitt de en større påvirkningskraft.

Torp lufthavn har vært kritisk til både flypassasjeravgiften og avgiftene til Avinor. Hvilke betingelser bør private lufthavner som Torp få?

– Torp bør få sammenlignbare vilkår som Gardermoen, i dag blir de belastet med altfor høye avgifter. Klage på flypassasjeravgiften er en avsporing. Hvis ikke næringen tåler en avgift på 80 kr er den ikke bærekraftig. Flypassasjeravgiften bør være vesentlig høyere, du og jeg trenger en korreksjon av billettprisen for å forstå samfunnets kostnad ved utslipp. Forurenser skal betale.

Stortinget har vedtatt å slå sammen Vestfold og Telemark. Samtidig har Buskerud klaget på vedtaket om Viken-sammenslåingen. I hvilken grad bør det gjøres en ny vurdering av fylkessammenslåingene?

– MDG foreslo Telemark, Vestfold, Buskerud, Asker og Bærum og stemte for VTB i fylkestinget. Vi mener disse alternativene er de beste. At Buskerud nå snur, legger grunnlaget for å se på saken en gang til. Når det gjelder regiondannelser er vi kritisk til både prosessen og omfanget. Hvis man skal skape nye regioner, må man definere oppgavene først. Videre tar en slik regionprosess fokus bort fra tre store viktige områder: Utenfor-skap, grønn omstilling og arbeidsplasser.

På hvilken måte bør trafikken gjennom byene reduseres for å bedre miljøet?

– Bedre busstilbud, satsing på samkjøring, sykkelveier, fjerning av parkeringsplasser.

Hva mener du er den viktigste saken for Vestfold i kommende stortingsperiode?

– Utvikle Vestfold til å bli et foregangsfylke innen grønn omstilling både for innbyggere, bedrifter og det offentlige.