Mild refs til vegvesenet

Stortingspolitikerne kom med mild kritikk av vegvesenet under dagens befaring i Hanekleivtunnelen.

Hanekleivtunnelen
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Samferdselskomiteen på Stortinget er misfornøyde med at Statens vegvesen i Vestfold ikke stengte begge tunnel-løpene i Hanekleivtunnelen etter raset i det sørgående løpet natt til 1. juledag i fjor.

Provosert

Leder av samferdselskomitéen, Borghild Tenden, er ikke fornøyd med vegvesenets skråsikkerhet, da det gjenåpnet det nordgående løpet av Hanekleivtunnelen for trafikk allerede 30. desember, etter undersøkelser av tunneltaket.

- Jeg lot meg provosere av det, det gjorde jeg, sier Tenden.

Statens vegvesen mente da at det nordgående løpet i Hanekleivtunnelen var absolutt trafikksikker. Men på fredag i sist uke gjorde vegvesenet helomvending og stengte det nordgående løpet likevel, fordi de mente det var trafikkfarlig.

Disriktssjef i Statens Vegvesen i Vestfold,Roar Gärtner
Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

- Og en har da kommet til en annen vurdering enn det som lå her 26. desember. Det vi har kommet til nå, etter nøye vurdering, er at sprekkdannelsene i sørlige tunnelløpet fortsetter også over i nordgående tunnelløp. Dette har vi hatt under kontinuerlig observasjon, vi har ikke sett antydning til nedfall, men vi valgte å være føre vár og stenge tunnelen, sier distriktsvegsjef  Roar Gärtner i Statens vegvesen. 

Gärtner ga samferdselkomitéen en lang gjennomgang om situasjonen i tunnelen, før de fortsatte med en halvtimes befaring inni tunnelen.

- Gjør så godt vi kan

Til kritikken fra samferdselskomiteen sier Gärtner at vegvesenet gjør så godt de kan etter omstendighetene.

- Det har gått et ras som ikke skulle gått her, nå prøver vi å gjøre tunnelen sikker igjen, og vi gjør så godt vi kan.

- Jeg syns de legger seg mer flate nå, og de tar selvkritikk på at dette burde vært sikret bedre, og det er jo den følelsen mange av oss har hatt. Det som er viktig er jo at E 18 åpnes igjen så fort som mulig. jeg blir litt skremt av den veien som bilistene nå må ferdes på og jeg håper inderlig det ikke skjer noen ulykker så lenge Hanekleivtunnelen er under opprydning.