Metallsøker-dom til Høyesterett

Høyesterett skal behandle straffenivået til en metallsøker som ble dømt for brudd på kulturminneloven. I Agder lagmannsrett ble han dømt til 21 dagers fengsel, men anket dommen. Mannen beholdt gamle mynter, vektlodd og andre ting han fant etter å ha søkt med metallsøkeren. Gjenstander eldre enn fra 1537 og mynter eldre enn fra 1650 må leveres inn og tilhører staten.