NRK Meny

Mest voldssaker i konfliktrådet

Av de 312 sakene konfliktrådet behandlet i fjor, var 70 av dem voldssaker som uprovosert vold mellom ukjente og vold i nære relasjoner. Det var likevel 10 færre voldssaker i 2016 enn året før, sier konfliktrådets leder Agron Tahiri. Naskeri, mobbing og trusler er de andre sakstypene som ofte ble behandlet i rådet.