NRK Meny
Normal

Mer gym i ungdomsskolen

Skoleelever har godt av å ha mer fysisk aktivitet på timeplanen. Det mener både rektor ved Presterød ungdomsskole og den daglige lederen ved idrettsungdomsskolen WANG Ung.

Foreslår gym før skolestart

Økt fokus på fysisk aktivitet i skoletiden er viktig for læreevnen, mener skoleansatte.

Foto: Tonje Eide / NRK

– Jeg langer ikke ut mot den offentlige skolen, slik Tønsbergs Blad skriver i dag. Det er tatt ut av sin sammenheng, sier Fredrik Aukland.

Han er daglig leder ved den nye, private idrettsungdomsskolen WANG Ung, som starter opp i Tønsberg til høsten.

Samtidig er han tydelig på at han mener skolene burde ha mer kvalifiserte

Mer gym i ungdomsskolen

Fredrik Aukland, daglig leder ved WANG Ung, er glad for at offentlige skoler innfører mer gym på timeplanen.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

kroppsøvingslærere og langt flere timer med fysisk aktivitet.

For få med grundig utdanning

Aukland viser til tall fra Statistisk sentralbyrå, og forklarer at 15 prosent av de ansatte i kroppsøvingsfaget i småskolen, 27 prosent av de ansatte i mellomtrinnet og 44 prosent av dem som er ansatt på ungdomsskolen har en årsenhet i kroppsøving.

Det mener han er for dårlig.

– Jeg er opptatt av at elevene skal ha mye fysisk aktivitet med god veiledning. Derfor burde det også være flere kvalifiserte lærere.

Les også:

Bredt tilbud til ungdommene

Rektor ved Presterød ungdomsskole, Steinar Strand Jensen, er helt enig i at det å bevege seg mer i skoletiden er viktig for læringen. Han forteller at de har hatt fokus på økt fysisk aktivitet ved skolen hans de to siste årene.

Mer gym i ungdomsskolen

– Man må ikke velge en privatskole for å få fysisk aktivitet på timeplanen, sier rektor ved Presterød ungdomsskole, Steinar Strand Jensen.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

– Vi er opptatt av å stimulere til mer aktivitet i friminuttene og vi har valgfag med fysisk aktivitet og helse, sier Strand Jensen.

Samtidig innrømmer han at opprettelsen av idrettsungdomsskolen WANG Ung stimulerer til videreutvikling.

Likevel holder han fast ved at det beste for ungdom er å få et bredt og godt tilbud ved skolene i nærmiljøet, og at de ikke nødvendigvis trenger å velge en privatskole for å fysisk aktivitet på timeplanen.

Ingen konkurrent

Aukland sier han er stolt over at hans skole kan være med på å bane vei for mer idrett i de offentlige skolene.

Han ser ikke på Presterød ungdomsskole som noen konkurrent, og understreker at elevene selv velger hvilken skole de ønsker å gå på.

– Vi er opptatt av å tilby et alternativ til den offentlige skolen, med økt fokus på fysisk aktivitet. Det er viktig for god læring, og det er det viktigste for oss, sier Aukland.