NRK Meny
Normal

Mener Vestfold kan gi kreftpasienter et bedre tilbud

Lokaliseringen av et nytt strålesenter har blitt en dragkamp mellom Vestfold og Telemark.

Leger sykehuset i vestfold

VESTFOLD: Erik Skaaheim Haug og Ole Kristian Andersen ved Sykehuset i Vestfold, mener det nye strålesenteret bør legges til Vestfold.

Foto: Anne Melsom Bjerke / NRK

Overlege ved urologisk seksjon ved Sykehuset i Vestfold, Erik Skaaheim Haug, mener de ligger på helt annet nivå enn Telemark, når det gjelder et behandlingstilbud til kreftpasienter.

På bemanningssiden er vi dobbelt så store. I tillegg har Sykehuset i Vestfold en etablert sengepost og en vaktordning innenfor kreftbehandling, noe som gjør at rammene rundt en stråleenhet ligger godt til rette her, sier han.

I dag må pasienter fra Vestfold og Telemark som behøver stråleterapi reise til Oslo eller Kristiansand. Men innen 2019 skal det bygges et nytt strålesenter i enten Tønsberg eller Skien. Skaaheim Haug mener det er liten tvil om at Vestfold er det beste alternativet.

Han får støtte fra Ole Kristian Andersen, seksjonsleder ved onkologisk seksjon ved Sykehuset i Vestfold.

Leger sykehuset i vestfold

PLASSERING: Ole Kristian Andersen og Erik Skaaheim Haug diskuterer plasseringen av et nytt strålesenter.

Foto: Anne Melsom Bjerke / NRK

Vi har et mye mer robust utgangspunkt, som gjør at vi kan komme i gang med behandlingen av den første pasienten mye tidligere.

Mener tilbudet er vel så bra i Telemark

Det er Anne Augestad Larsen, avdelingsleder ved kreftavdelingen ved Sykehuset i Telemark, uenig i. Hun mener de har like gode forutsetninger i Telemark som i Vestfold.

De høringene og rapportene som kommer fra fagmiljøene, er tydelige på at kompetansen er like god i Telemark som den er i Vestfold.

Augestad Larsen sier Sykehuset i Telemark har et komplett behandlingstilbud.

Anne Augestad Larsen

TELEMARK: Anne Augestad Larsen mener tilbudet til kreftpasienter er like godt i Telemark.

Foto: Sykehuset i Telemark

Vi har satset på bredde i fagmiljøet, ikke bare på den onkologiske kompetansen. Nasjonalt sett er vi ledende innen lindrende behandling i Norge, og vi har et vel så godt fagmiljø i Telemark som de har i Vestfold.

Det er styret i Helse Sør-Øst som tar avgjørelsen om hvor strålesenteret skal plasseres. Avgjørelsen er ventet å komme til våren. Skaaheim Haug mener plasseringen av et nytt strålesenter i Vestfold vil gi flere pasienter kortere reisevei når de skal inn til strålebehandling, enn om senteret legges til Telemark.

Noe av bakgrunnen for utbyggingen er at kapasiteten i Oslo er på bristepunktet. Da er det en klar fordel å legge dette senteret til den sterkeste enheten.

Han mener det også er et viktig punkt at Sykehuset i Vestfold allerede er i gang med utbygging.

Frykter pasienter velger Oslo fremfor Telemark

Nettopp fordi kapasiteten i Oslo er sprengt, frykter Skaaheim Haug at pasientene fra områdene rundt Vestfold vil velge å reise til hovedstaden dersom strålesenteret blir lagt til Telemark.

En av ulempene ved dette vil jo helt klart være at den ønskede effekten av å avlaste Oslo universitetssykehus ikke vil fungere.

Augestad Larsen mener dette kommer an på hvordan legene framsnakker de ulike sykehusene.

Jeg tenker legene har et ansvar når det gjelder å informere pasientene om de ulike valgene de har. Vi har allerede en del pasienter fra ulike deler av Vestfold, sier hun.